Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

Diskuze
ke článku: Nejde jen o Hizbaláh
(ze dne 28.07.2006, autor článku: Jiří Kinkor)

Příspěvek ze dne: 01.08.2006 16:19:58     Reagovat
Autor: JR (@)
Nadpis: Protiutok chlebem
Jen cekam, kdy Libanon dostane darem nejakou zemicku.

Miluj nepritele sveho!

Příspěvek ze dne: 20.08.2006 15:58:31     Reagovat
Autor: Karel (mandkru@centrum.cz)
Nadpis: Evropa je řadu let prolevicová.
OSN je historicky prodloužená ruka komunistické KGB a politiky SSSR. A součastní političtí zástupci, až na malé výjimky, jen prahnou po korytě. Ideály pravice jsou jim ukradené. Židům se neodpouští jen proto, že jsou úspěšní. Součet takto nastavené konstalace faktů je zničující, pro celé lidstvo.

Příspěvek ze dne: 04.10.2006 13:52:27     Reagovat
Autor: Honza (jan.sromota@seznam.cz)
Nadpis: Vzorem nám mohou být Australané.
Mslím, že autor článku pan J.Kinkor popsal situaci zcela spravně.

Pokud se západní politici nechtěji poucit z "Mnichova", budeme ho zrejmě muset znovu prožít. Dost možná, že se stejnými nebo i většími důsledky, protože islamofašismus je schopen obsáhnout větší část zeměkoule, společně s frustrovaným třetím světem, který stojí "před branami" západu.

Jisté je, že vše souvisí se vším. Měli bychom se i my vážně zamýšlet, čím jsme přispěli k této situaci. Příčiny jsou "hmatatelné": Pokles morálky, všeobecný relativismus a život motivovaný pouhou spotřebou.

Australané se brání: premiér John Howard a ministr financí Peter Costello.
Oba vrcholní představitelé se vyjádřili v TV k radikálnímu islámu naprosto jasně a příkladně: „Muslimům, kteří chtějí žít v Austrálii pod zákonem šarie, bude sděleno, aby opustili Austrálii, neboť to je stát sekulární.
Nebudou-li uznávat naše hodnoty, ale prosazovat svůj teokratický stát se zákonem šaría, potom pro ně Austrálie není ten správný stát. Říkáme islámským duchovním, že dva zákony u nás platit nebudou. Potom bude pro ně lepší odejít do země, kde zákon šaría praktikují. Všichni, kdo se nechtějí stát Australany a sdílet naše hodnoty, se mohou klidit. Zvyknout si musí muslimové, ne my! Nebudeme to už déle poslouchat, že se některému jedinci nebo nějaké kultuře ubližuje. Od útoku teroristů v Bali, při kterém zahynulo mnoho Australanů, je náš patriotismus silnější.
Nejsme proti imigraci, ani proti tomu, jestliže ně-kdo hledá lepší život v naši zemi, ale imigranti i domácí musí pochopit, že multikulturalismus vede k popření naší suverenity a národní identity.
Máme vlastní kulturu, vlastní jazyk i životní styl. Kdo chce žít v naší zemi, ať se učí anglicky. Vět-šina Australanů věří v Boha. Nejsme křesťanští pravicoví extrémisté, ale tento národ vytvořili křesťanští mužové a ženy na křesťanských zákla-dech. A je správné, že je to vidět také na školních zdech. Koho to uráží, ať si hledá jinou zemi, neboť Bůh je součástí naší kultury. Akceptujeme vaší víru a neptáme se proč. Očekáváme od vás, mus-limů, že budete akceptovat naší víru a žít s námi v pokoji.
Koho uráží náš „Jižní kříž“, ať si hledá jiné místo na planetě. Jsme spokojeni s naší kulturou, nemá-me důvod ji měnit a nestaráme se o to, jak to vy-padá v zemích, odkud jste přišli. Můžete si svou kulturu zachovat, ale nevnucujte ji druhým. To je naše země, náš životní styl a umožňujeme každé-mu mít na něm podíl, ale chcete-li si stěžovat,
naříkat a nadávat na naši vlajku a na naši křesťan-skou víru nebo náš způsob života, pak bych vám doporučil využít další přednosti australské svobo-dy: práva opustit Austrálii! Když se vám u nás nelíbí, pak jděte. Nebudeme vás nutit, abyste zů-stali, chcete-li ovšem zůstat, pak akceptujte zemi, která vás přijala“.
„Muslimové, kteří neuznávají naše hodnoty, mo-hou zemi opustit“, prohlásil i ministr školství Brendan Nelson.
(německý weblog Politisch inkorrect, 17.9.06)

Australané dál příkladem!
Australský premiér John Howard vyzval celý arab-ský svět k uznání práva Izraele na existenci. Sou-časně vyzval také Izrael k přijetí palestinského státu. K dosažení míru na Blízkém východě je zapotřebí obou stran.
„Arabský svět musí bezpodmínečně a bez výjimek uznat právo Izraele na život v míru a v bezpečných hranicích“, prohlásil Howard na konferenci o bez-pečnosti v australském hlavním městě.
„Arabský svět, včetně Sýrie, Hisb´alláhu, Hamásu i Íránu se musí vzdát myšlenky na zahnání Izraelců do moře“, pokračoval premiér. Odsoudil íránské úsilí získat nukleární zbraně a vyzval Írán k plnění rezoluce OSN 1696 z 31.7.2006.
„Austrálie je povinná hledat diplomatické řešení a OSN musí jednat rychle a rozhodně, chce-li si zachovat důvěryhodnost“, dodal australský premi-ér. Zprávu přinesl izraelský levicový deník Ha´arec.
(Israelnetz Nachrichten, 26.9.06)


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.