Zradíme skutečné bojovníky za svobodu?

Autor: Elan Journo (http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=media_speakers_writers), Téma: Zahraniční politika, Zdroj: The Ayn Rand Institute
Vydáno dne 31. 05. 2005 (3918 přečtení)
Elan Journo je spolupracovník Ayn Rand Institute v Irvine v Kalifornii. Institut šíří filozofii Ayn Randové, autorky knih Atlas Shrugged a The Fountainhead (Zdroj).

Lidé usilující o vytvoření svobodné společnosti si právem zaslouží morální podporu každého, kdo miluje svobodu. Proto vzbuzuje hrůzu, když Spojené státy, navzdory rétorice prezidenta Bushe o svobodě, ignorují jednu odvážnou skupinu lidí snažících se uniknout ze spárů mocného totalitního režimu – a zároveň podporují jinou skupinu usilující o zřízení tyranie.

Tyto dvě skupiny – Taiwanci a Palestinci – obě prohlašují, že mají právo na svrchovaný stát. Všimněte si, že Spojené státy nechválily obrovskou manifestaci v Taipei 26. března proti agresi Číny a za nezávislost Taiwanu. Prezident Bush ale často potvrzuje, že podporuje svrchovaný palestinský stát, a toto stanovisko po něm opakují další světoví vůdci, kteří se nedávno zavázali poskytnout Palestinské samosprávě zahraniční pomoc ve výší 1,2 miliardy dolarů. Letošní příspěvek USA těmto „bojovníkům za svobodu“ činí tučných 200 miliónů dolarů. Taiwan, zbavený diplomatického uznání USA a dalších států, není vůbec vítaný v OSN, v organizaci, která jednou pozvala bývalého palestinského vůdce, arciteroristu Jásira Arafata, aby přednesl projev před jejím Valným shromážděním.

Míru nespravedlnosti při jednání s Taiwanci a s Palestinci si uvědomíme, když zvážíme nároky obou skupin na svrchovanost.

Vůdci Palestinců tvrdí, že jejich lidem by se dařilo lépe v etnické vlasti se svrchovanou palestinskou vládou. Požadují „osvobození“ z údajného izraelského područí, jenže realita jejich tvrzení usvědčuje ze lži. Arabové žijící pod vládou Izraele mají už dlouhou dobu politická práva a životní úroveň nepřekonané v žádné jiné zemi na Středním východě. Arabští občané v Izraeli například mohou svobodně proklamovat svoje názory beze strachu z potrestání; mohou zastávat úřad poslanců v parlamentu; mohou se domáhat nápravy v soudním systému kterému vládne zákon.

Jak vypadá alternativa, které se hlučně dožadují palestinští vůdci? To je zřejmé při pohledu na Palestinskou samosprávu, prozatímní vládní orgán na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Tento tyranský režim neblaze proslul systematickým pošlapáváním práv svých poddaných. Kritikové palestinských vůdců byli surově umlčováni, jejich tiskárny páleny, jejich vysílací zařízení uzavírána. Neexistuje nic, co by se blížilo objektivnímu soudnictví: zatýkání a věznění bez důvodu je běžné. Mnoho zatčených je vězněno, aniž by jim bylo sděleno obvinění, ale teroristé jsou rychle propouštěni na svobodu nebo se nechávají „utéct“. Soupeřící palestinské „policejní sbory“ jsou známé tím, že zabavují majetek a vraždí každého, kdo jim stojí v cestě. Hospodářsky drží Palestince nad vodou jen miliardy dolarů zahraniční pomoci – dostávají nejvíce pomoci na hlavu ze všech „národů“ světa – a tyto peníze pomohly financovat i činnost protizápadních teroristických skupin.

Neexistuje žádné právo na nastolení (ani rozšíření) tyranie. Státní svrchovanost nepřetvoří palestinský režim ve vzkvétající svobodnou společnost, ale naopak zvěční jeho nepřátelství k lidskému životu. Pouze lidé usilující o únik před politickým útlakem a o vytvoření svobodného státu jsou oprávněni uplatňovat morální právo na suverenitu. Přesným příkladem je zápas Taiwanu o nezávislost.

Peking považuje Taiwan za součást Číny, hrozí válkou, když ostrov vyhlásí nezávislost, a trvá na „znovusjednocení“. Ale snaha Taiwanu uchránit svoje těžce vydobyté svobody před zásahy Číny je oprávněná. Během posledních třiceti let ostrovní národ postupně ustavil vládu, která chrání práva jednotlivců. V roce 1987, více než deset let od smrti a konce dlouhé vlády autoritativního vládce Čankajška, bylo zrušeno stanné právo; političtí disidenti věznění vládou byli propuštěni na svobodu; a po dalších dvou letech byly legalizovány opoziční strany. Dnes je Taiwan dynamickou prosperující ekonomikou a jeho občané mají svobodu vyjadřovat svoje názory, zakládat podniky a vlastnit majetek, domáhat se nápravy u soudů, volit svoje politické vůdce.

Co by znamenalo „znovusjednocení“ s Čínou? Během dvaceti let od masakru demonstrantů za svobodu na Náměstí nebeského klidu se Čína poněkud otevřela zahraničnímu obchodu – ale stále zůstává diktaturou. Tvrdá cenzura nyní kromě tisku a vysílání zasahuje až na Internet; lidé, kteří od vlády žádají zákonnou nápravu, riskují zatčení za hrozivě neurčitá obvinění jako „rušení veřejného pořádku“; „političtí zločinci“ jsou pronásledováni, vězněni a zabíjeni. Kdyby Taiwanu vládl Peking, jeho politické svobody by postupně odumřely.

Odmítnout podporu legitimnímu nároku Taiwanu na nezávislost znamená odevzdat jeho občany do rukou krutého totalitního režimu. Podpořit neopodstatněný požadavek na palestinský stát znamená odsoudit jeho poddané k peklu na zemi – k životu v tyranii.

Jestli si opravdu přejeme vidět, jak se po světě šíří svoboda, musíme ukončit opovrženíhodnou nespravedlnost – podporu palestinských banditů a odmítání morální podpory Taiwanu.

Z anglického originálu „Betraying the Real Freedom Fighters“ přeložil Michal Kracík, Galtův institut
květen 2005