Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 55 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Opravdu multikulturalismus selhal?
(Luboš Zálom, Filozofie, 20.05.2012)
Pokud je účelem a motivem multikulturalistů destrukce a dekompozice základních hodnot, na nichž stojí západní civilizace, pak je multikulturalismus kolosálním úspěchem a vše jde podle plánu.
Kapitalismus skončí? Pak skončí civilizace
(Luboš Zálom, Filozofie, 01.04.2012)

Používání pojmu neoliberalismus je v podstatě pokusem naroubovat dnešní politickou a ekonomickou situaci na principy liberalismu a trhu, a pak označit za viníka problémů právě trh a nedostatek regulací.

Somálsko a laissez-faire kapitalismus
(Luboš Zálom, Filozofie, 18.09.2011)
Somálci nejsou svobodní - o tom nemůže být žádných pochyb. Buď podléhají více či méně tyranské a zkorumpované místní vládě, nebo se dostávají do područí toho či onoho kmenového warlorda. Tamní mentalita a kultura není individualistická, nýbrž primitivně kolektivistická, přesněji řečeno kmenová. V takovém prostředí nemůže mít kapitalismus v žádném případě živnou půdu.
Ayn Randová a šílené představy jejích kritiků
(Luboš Zálom, Filozofie, 11.06.2011)
Co lze doporučit těm, kteří si chtějí udělat vlastní názor a nehodlají si nechat ustavičně lhát do očí? Určitě se nespoléhat na žlučovité kritiky, ale raději se sami seznámit s myšlenkami obhájců svobodné společnosti (třeba na www.aynrand.org) a spolehnout se na vlastní rozum. Je to to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.
Občan Havel proti rozumu a svobodě
(Luboš Zálom, Filozofie, 14.11.2010)
Václav Havel je především životním odpůrcem rozumu. A jako odpůrce rozumu je následně i odpůrcem svobody. Přestože je Havel obklopen aurou bojovníka za svobodu, nikdy se nepokusil skutečnou svobodu obhajovat. Budiž mu k dobru, že bojoval proti komunistické totalitě - ovšem svoboda jednotlivce neznamená jen negovat jeden extrémní příklad nesvobody. Není možné pokládat se za bojovníka za svobodu, a přitom ve stejnou chvíli zpochybňovat důvod, proč bychom měli svobodu mít - tedy fakt, že máme rozum, jímž jsme schopni poznávat svět kolem sebe.
Veřejný zájem vs. právo na majetek
(Luboš Zálom, Filozofie, 17.09.2010)
Zdrojem přirozených práv je realita, nikoliv legislativa. Lidmi vytvořené zákony mohou přirozená práva jen respektovat - nebo legalizovat jejich pošlapání. A právě podle toho, jaký je vztah státu k přirozeným právům jednotlivce, můžeme hodnotit, zda žijeme ve svobodné společnosti nebo v nějaké formě tyranie.
Sborník CEPu o Ayn Randové volně ke stažení
(Jiří Kinkor, Filozofie, 07.11.2009)
Sociální demokracie a fašismus
(Luboš Zálom, Filozofie, 17.07.2009)
Fašismus není házení vajíček na předvolebních akcích socialistů, ani není charakterizován násilnými pokusy o převzetí moci nebo rasistickými zákony - podstatnou charakteristikou jsou politicko-ekonomické cíle a ideologické předpoklady.
Sarkozyho morální kapitalismus
(Luboš Zálom, Filozofie, 24.01.2009)
Údajná Sarkozyho reforma kapitalismu, založená na morálce sebeobětování, bude ve skutečnosti znamenat jeho další ničení.
Michael Novak hanebně překrucuje
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.01.2008)
Novakova charakteristika filozofie Ayn Randové je do očí bijícím nesmyslem, který nemohl napsat člověk, který se s objektivismem alespoň v základních rysech seznámil.
Na obranu nerovnosti příjmů
(Peter Schwartz, Filozofie, 15.04.2007)
Nerovnost příjmů představuje v systému svobodného trhu dobro; kampaň proti ní spočívá na egalitářském stanovisku, že těm nejschopnějším by nemělo být dovoleno předstihnout ty nejméně schopné.
Úpadek a pád amerického konzervatismu
(C. Bradley Thompson, Filozofie, 06.01.2007)
Koncem 90. let se zdálo, že se pomyslná pravolevá dělící čára výrazně posunula doprava, poprvé od počátku 20. století. Obhájci omezeného státu stáli před historickou příležitostí zahájit demontáž sociálního státu a deregulovat hospodářství. A jak vypadá republikánská revoluce po dvanácti letech? V jakém stavu se nachází americká politická pravice v roce 2006?
Vesmír nevznikl
(Jiří Kinkor, Filozofie, 04.10.2006)
Myšlenka, že před vesmírem zde existovalo nějaké „nic“, z něhož vesmír vznikl, postrádá smysl, protože žádné „nic“ neexistuje. Slůvko „nic“ je pouze lidským pojmem vyjadřujícím absenci něčeho konkrétního, nikoli pojmem vztahujícím se na nějaký existující jev v realitě.
Doporučená literatura
(Jiří Kinkor, Filozofie, 20.09.2006)
Vážným zájemcům o systematické studium objektivismu Ayn Randové nabízím doporučený postup úvodního studia.
Co je objektivita?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 01.09.2006)
Objektivita je volní soulad s realitou prostřednictvím jisté metody, metody, která vychází z reality a respektuje povahu lidského vědomí.

|0-15|15-30|30-45|45-60|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.