Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 62 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|

Morálka a politika
(Jiří Kinkor, Filozofie, 07.04.2014)
Svoboda není primární. Nelze ji obhájit bez obhajoby rozumu a racionálního egoismu.
Proč konzervativci nehájí svobodu
(Luboš Zálom, Filozofie, 03.02.2014)
Konzervativci přeskupují své pozice a pokoušejí se zaujmout na pravici výraznou roli, u nás uprázdněnou po intelektuálním bankrotu ODS.
Moje cesta k objektivismu
(Jonáš Jenšovský, Filozofie, 16.11.2013)
Objektivismus je v podtitulu nazván filosofií pro život na zemi a přesně to je jeho účelem. Poskytnout racionální nástroj k řízení vlastního života.
Bill Gates a vy
(Daniel Martínek, Filozofie, 09.11.2013)
Altruistická morálka Billa Gatese je zároveň také morálním kodexem marxismu a komunismu.
Morální jednání ve stínu diktatury
(Luboš Zálom, Filozofie, 02.01.2013)
Chce-li tvůrce skutečně ukázat důležitost a velkolepost svobody a odsoudit diktaturu, potřebuje k tomu hlavní postavu, která bude naprostým protikladem altruistické morálky, jež je základem každé diktatury. Dokud však sami tvůrci budou vyznávat ideál altruismu, takového hrdiny se jen tak nedočkáme.
Ty jsi to nevybudoval !
(Jiří Kinkor, Filozofie, 06.08.2012)
"Pomsta nul" je název Binswangerovy kritiky nedávného hanebného Obamova projevu.
Der Streik
(Jiří Kinkor, Filozofie, 03.08.2012)
Až teď jsem zaznamenal, že nedávno byl Atlas Shrugged nově vydán v němčině.
Opravdu multikulturalismus selhal?
(Luboš Zálom, Filozofie, 20.05.2012)
Pokud je účelem a motivem multikulturalistů destrukce a dekompozice základních hodnot, na nichž stojí západní civilizace, pak je multikulturalismus kolosálním úspěchem a vše jde podle plánu.
Kapitalismus skončí? Pak skončí civilizace
(Luboš Zálom, Filozofie, 01.04.2012)

Používání pojmu neoliberalismus je v podstatě pokusem naroubovat dnešní politickou a ekonomickou situaci na principy liberalismu a trhu, a pak označit za viníka problémů právě trh a nedostatek regulací.

Somálsko a laissez-faire kapitalismus
(Luboš Zálom, Filozofie, 18.09.2011)
Somálci nejsou svobodní - o tom nemůže být žádných pochyb. Buď podléhají více či méně tyranské a zkorumpované místní vládě, nebo se dostávají do područí toho či onoho kmenového warlorda. Tamní mentalita a kultura není individualistická, nýbrž primitivně kolektivistická, přesněji řečeno kmenová. V takovém prostředí nemůže mít kapitalismus v žádném případě živnou půdu.
Ayn Randová a šílené představy jejích kritiků
(Luboš Zálom, Filozofie, 11.06.2011)
Co lze doporučit těm, kteří si chtějí udělat vlastní názor a nehodlají si nechat ustavičně lhát do očí? Určitě se nespoléhat na žlučovité kritiky, ale raději se sami seznámit s myšlenkami obhájců svobodné společnosti (třeba na www.aynrand.org) a spolehnout se na vlastní rozum. Je to to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.
Občan Havel proti rozumu a svobodě
(Luboš Zálom, Filozofie, 14.11.2010)
Václav Havel je především životním odpůrcem rozumu. A jako odpůrce rozumu je následně i odpůrcem svobody. Přestože je Havel obklopen aurou bojovníka za svobodu, nikdy se nepokusil skutečnou svobodu obhajovat. Budiž mu k dobru, že bojoval proti komunistické totalitě - ovšem svoboda jednotlivce neznamená jen negovat jeden extrémní příklad nesvobody. Není možné pokládat se za bojovníka za svobodu, a přitom ve stejnou chvíli zpochybňovat důvod, proč bychom měli svobodu mít - tedy fakt, že máme rozum, jímž jsme schopni poznávat svět kolem sebe.
Veřejný zájem vs. právo na majetek
(Luboš Zálom, Filozofie, 17.09.2010)
Zdrojem přirozených práv je realita, nikoliv legislativa. Lidmi vytvořené zákony mohou přirozená práva jen respektovat - nebo legalizovat jejich pošlapání. A právě podle toho, jaký je vztah státu k přirozeným právům jednotlivce, můžeme hodnotit, zda žijeme ve svobodné společnosti nebo v nějaké formě tyranie.
Sborník CEPu o Ayn Randové volně ke stažení
(Jiří Kinkor, Filozofie, 07.11.2009)
Sociální demokracie a fašismus
(Luboš Zálom, Filozofie, 17.07.2009)
Fašismus není házení vajíček na předvolebních akcích socialistů, ani není charakterizován násilnými pokusy o převzetí moci nebo rasistickými zákony - podstatnou charakteristikou jsou politicko-ekonomické cíle a ideologické předpoklady.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.