Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 55 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Asistovaná sebevražda: Morální právo
(Thomas A. Bowden, Filozofie, 11.06.2006)
Nejvyšší soud potvrdil zákon umožňující oregonským lékařům asistovat svým pacientům při sebevraždě. Správného rozhodnutí však bylo dosaženo špatným zdůvodněním.
Volím lidskost proti altruismu
(Jiří Kinkor, Filozofie, 28.05.2006)
Žádná z politických stran, které v nadcházejících volbách kandidují do parlamentu, nehájí racionální pojetí státu. Žádná z nich nepřijímá fakt, že jedinou morální funkcí státu je ochrana individuálních práv. Není to překvapující, vždyť politické myšlení drtivé většiny voličů, jejichž názory politika v koncentrované formě vyjadřuje, žádá kolektivistický stát.

Článek je z archívu, původně byl publikován 10. 5. 2002.

Svoboda vs. neomezená vláda většiny
(Peter Schwartz, Filozofie, 17.05.2006)
Koncepce svobody spočívá na pojetí státu, jehož moc je omezena na ochranu individuálních práv, zatímco koncepce demokracie spočívá na pojetí státu vládnoucího neomezeně, na principu většiny. Musíme zastavit zmatek, který vyplývá z neustálého zaměňování těchto opačných myšlenek.
Altruismus a parazitismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 20.04.2006)
Diskuse k přednášce Petera Schwartze (Přitažlivost altruismu) mě inspiruje k dalšímu komentáři. Argumenty diskutujících použiji pro další vysvětlování a odpovím na některá důležitá nedorozumění. Pro lepší přehlednost nezařazuji příspěvek jako pokračování do diskuse ke zmíněné přednášce, ale jako další samostatný text, a to formou dialogu.
Přitažlivost altruismu
(Peter Schwartz, Filozofie, 22.03.2006)
A jednoho dne, v nepříliš vzdálené budoucnosti, se lidé ohlédnou zpět za dnešní kulturou a s údivem se budou ptát: Co, proboha, mohlo být na altruismu tak přitažlivého?
Morální hodnoty bez náboženství
(Peter Schwartz, Filozofie, 08.02.2006)
Alternativou k dogmatismu americké náboženské pravice i emocionalismu rovnostářské levice je kodex absolutních morálních principů založený na rozumu a individualismu.
Vyzdvihujme produktivitu, nikoli charitu
(Jiří Kinkor, Filozofie, 02.01.2006)
„Za to, že inteligentním způsobem konali dobro, že přepsali politiku, že učinili milosrdenství modernějším a naději strategičtější a že nás ostatní vyzvali, abychom je následovali, jsou Bill a Melinda Gatesovi a Bono osobnostmi roku časopisu Time,“ oznámil prestižní americký týdeník ve svém předvánočním vydání.
Zajíčkův šílený svět rozumu
(Martin Sedláček, Filozofie, 09.12.2005)
V listopadu 2005 vyšel na stránkách Liberálního institutu článek Miroslava Zajíčka s názvem Šílený svět chladně kalkulujících mozků. Pan Zajíček v něm barvitě popisuje svět, ve kterém se lidé řídí výlučně rozumem, jako místo chaosu, nedůvěry a vzájemného okrádání. Rozumový přístup k ostatním lidem podle něj zahrnuje především podezřívavost a vypočítavost ke každému a za jakýchkoli okolností.
V souladu s realitou
(Jiří Kinkor, Filozofie, 23.11.2005)
Tomu, co existuje nezávisle na něm, tedy všem zákonitostem přírody, se člověk musí přizpůsobit. Veškeré své jednání a vše, co člověk svou volbou vytváří, musí přizpůsobit tomu, co ovlivnit nemůže.
Kdo je „majitelem pravdy“?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.09.2005)
V následujícím rozhovoru diskutují dva obhájci svobody a kapitalismu, autor-objektivista (O) a filozofický skeptik (S). Uvidíme, zda skeptik skutečně hájí kapitalismus.
Kapitalismus a sobectví
(Vavřinec Kryzánek, Filozofie, 22.03.2005)
Příspěvek ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku 100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu.
Pravdivé, nepravdivé a arbitrární
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.02.2005)
Jakékoli tvrzení, které se neopírá o žádný kontext již poznaného ani o žádné nové pozorování, je arbitrární tvrzení. Z ničeho nevyplývá, k ničemu nemá žádný vztah, je prostě jen izolovaným, bezvýznamným shlukem slov bez jakéhokoli vztahu k realitě. Takové tvrzení není pravdivé, není ale ani nepravdivé, protože nepravdivé (mylné, falešné) tvrzení je takové, které se alespoň snaží dospět k závěru odvozováním z nějakého základu, kontextu, z nějakých předpokladů, z reality.
Proč potřebujeme filozofii Ayn Randové
(Jiří Kinkor, Filozofie, 17.01.2005)
Vystoupení na semináři CEP „100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu“, který se konal 17. 1. 2005
Je Kant individualistickým filozofem?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 02.11.2004)
Podklad k diskusnímu vystoupení na semináři Centra pro ekonomiku a politiku konaném dne 11. 2. 2004 u příležitosti 200 let od smrti Immanuela Kanta, text byl uveřejněn ve sborníku CEP č. 30/2004
Jak obhájit kapitalismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 11.03.2004)
Třetího března 2004 proběhla v Praze na Vysoké škole ekonomické diskusní přednáška na téma Co je kapitalismus a jak ho hájit.

|0-15|15-30|30-45|45-60|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.