Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 52 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Altruismus a parazitismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 20.04.2006)
Diskuse k přednášce Petera Schwartze (Přitažlivost altruismu) mě inspiruje k dalšímu komentáři. Argumenty diskutujících použiji pro další vysvětlování a odpovím na některá důležitá nedorozumění. Pro lepší přehlednost nezařazuji příspěvek jako pokračování do diskuse ke zmíněné přednášce, ale jako další samostatný text, a to formou dialogu.
Přitažlivost altruismu
(Peter Schwartz, Filozofie, 22.03.2006)
A jednoho dne, v nepříliš vzdálené budoucnosti, se lidé ohlédnou zpět za dnešní kulturou a s údivem se budou ptát: Co, proboha, mohlo být na altruismu tak přitažlivého?
Morální hodnoty bez náboženství
(Peter Schwartz, Filozofie, 08.02.2006)
Alternativou k dogmatismu americké náboženské pravice i emocionalismu rovnostářské levice je kodex absolutních morálních principů založený na rozumu a individualismu.
Vyzdvihujme produktivitu, nikoli charitu
(Jiří Kinkor, Filozofie, 02.01.2006)
„Za to, že inteligentním způsobem konali dobro, že přepsali politiku, že učinili milosrdenství modernějším a naději strategičtější a že nás ostatní vyzvali, abychom je následovali, jsou Bill a Melinda Gatesovi a Bono osobnostmi roku časopisu Time,“ oznámil prestižní americký týdeník ve svém předvánočním vydání.
Zajíčkův šílený svět rozumu
(Martin Sedláček, Filozofie, 09.12.2005)
V listopadu 2005 vyšel na stránkách Liberálního institutu článek Miroslava Zajíčka s názvem Šílený svět chladně kalkulujících mozků. Pan Zajíček v něm barvitě popisuje svět, ve kterém se lidé řídí výlučně rozumem, jako místo chaosu, nedůvěry a vzájemného okrádání. Rozumový přístup k ostatním lidem podle něj zahrnuje především podezřívavost a vypočítavost ke každému a za jakýchkoli okolností.
V souladu s realitou
(Jiří Kinkor, Filozofie, 23.11.2005)
Tomu, co existuje nezávisle na něm, tedy všem zákonitostem přírody, se člověk musí přizpůsobit. Veškeré své jednání a vše, co člověk svou volbou vytváří, musí přizpůsobit tomu, co ovlivnit nemůže.
Kdo je „majitelem pravdy“?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.09.2005)
V následujícím rozhovoru diskutují dva obhájci svobody a kapitalismu, autor-objektivista (O) a filozofický skeptik (S). Uvidíme, zda skeptik skutečně hájí kapitalismus.
Kapitalismus a sobectví
(Vavřinec Kryzánek, Filozofie, 22.03.2005)
Příspěvek ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku 100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu.
Pravdivé, nepravdivé a arbitrární
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.02.2005)
Jakékoli tvrzení, které se neopírá o žádný kontext již poznaného ani o žádné nové pozorování, je arbitrární tvrzení. Z ničeho nevyplývá, k ničemu nemá žádný vztah, je prostě jen izolovaným, bezvýznamným shlukem slov bez jakéhokoli vztahu k realitě. Takové tvrzení není pravdivé, není ale ani nepravdivé, protože nepravdivé (mylné, falešné) tvrzení je takové, které se alespoň snaží dospět k závěru odvozováním z nějakého základu, kontextu, z nějakých předpokladů, z reality.
Proč potřebujeme filozofii Ayn Randové
(Jiří Kinkor, Filozofie, 17.01.2005)
Vystoupení na semináři CEP „100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu“, který se konal 17. 1. 2005
Je Kant individualistickým filozofem?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 02.11.2004)
Podklad k diskusnímu vystoupení na semináři Centra pro ekonomiku a politiku konaném dne 11. 2. 2004 u příležitosti 200 let od smrti Immanuela Kanta, text byl uveřejněn ve sborníku CEP č. 30/2004
Jak obhájit kapitalismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 11.03.2004)
Třetího března 2004 proběhla v Praze na Vysoké škole ekonomické diskusní přednáška na téma Co je kapitalismus a jak ho hájit.
Odpověď kritikovi objektivistické etiky
(Jiří Kinkor, Filozofie, 18.08.2003)
Reakce na stať Davida Sojky „Scestí filozofické etiky - racionální egoismus“ publikované v časopise E-LOGOS.
Odpověď kritikovi objektivistické epistemologie
(Jiří Kinkor, Filozofie, 01.05.2002)
S jistým zpožděním jsem v elektronickém časopise katedry filozofie Vysoké školy ekonomické v Praze (E-Logos, Electronic Journal for Philosophy/99) zaznamenal kritiku objektivistické teorie pojmů. Jan Vorlíček, autor stati „Objektivistická teorie pojmů (kritické zhodnocení významu)“ , podobně jako mnozí jiní, se domnívá, že přečtením mé knihy Trh a stát, poznal objektivismus a spěchá jej bez elementární znalosti hodnotit a vyvracet.
Je konzervatismus řešením?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 22.04.2002)
Poznámky k vystoupení na semináři Mladých konzervativců dne 22.4.2002 v Praze.

|0-15|15-30|30-45|45-60|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.