Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 62 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|

V souladu s realitou
(Jiří Kinkor, Filozofie, 23.11.2005)
Tomu, co existuje nezávisle na něm, tedy všem zákonitostem přírody, se člověk musí přizpůsobit. Veškeré své jednání a vše, co člověk svou volbou vytváří, musí přizpůsobit tomu, co ovlivnit nemůže.
Kdo je „majitelem pravdy“?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.09.2005)
V následujícím rozhovoru diskutují dva obhájci svobody a kapitalismu, autor-objektivista (O) a filozofický skeptik (S). Uvidíme, zda skeptik skutečně hájí kapitalismus.
Kapitalismus a sobectví
(Vavřinec Kryzánek, Filozofie, 22.03.2005)
Příspěvek ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku 100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu.
Pravdivé, nepravdivé a arbitrární
(Jiří Kinkor, Filozofie, 09.02.2005)
Jakékoli tvrzení, které se neopírá o žádný kontext již poznaného ani o žádné nové pozorování, je arbitrární tvrzení. Z ničeho nevyplývá, k ničemu nemá žádný vztah, je prostě jen izolovaným, bezvýznamným shlukem slov bez jakéhokoli vztahu k realitě. Takové tvrzení není pravdivé, není ale ani nepravdivé, protože nepravdivé (mylné, falešné) tvrzení je takové, které se alespoň snaží dospět k závěru odvozováním z nějakého základu, kontextu, z nějakých předpokladů, z reality.
Proč potřebujeme filozofii Ayn Randové
(Jiří Kinkor, Filozofie, 17.01.2005)
Vystoupení na semináři CEP „100 let od narození Ayn Randové, obhájkyně individualismu a kapitalismu“, který se konal 17. 1. 2005
Je Kant individualistickým filozofem?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 02.11.2004)
Podklad k diskusnímu vystoupení na semináři Centra pro ekonomiku a politiku konaném dne 11. 2. 2004 u příležitosti 200 let od smrti Immanuela Kanta, text byl uveřejněn ve sborníku CEP č. 30/2004
Jak obhájit kapitalismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 11.03.2004)
Třetího března 2004 proběhla v Praze na Vysoké škole ekonomické diskusní přednáška na téma Co je kapitalismus a jak ho hájit.
Odpověď kritikovi objektivistické etiky
(Jiří Kinkor, Filozofie, 18.08.2003)
Reakce na stať Davida Sojky „Scestí filozofické etiky - racionální egoismus“ publikované v časopise E-LOGOS.
Odpověď kritikovi objektivistické epistemologie
(Jiří Kinkor, Filozofie, 01.05.2002)
S jistým zpožděním jsem v elektronickém časopise katedry filozofie Vysoké školy ekonomické v Praze (E-Logos, Electronic Journal for Philosophy/99) zaznamenal kritiku objektivistické teorie pojmů. Jan Vorlíček, autor stati „Objektivistická teorie pojmů (kritické zhodnocení významu)“ , podobně jako mnozí jiní, se domnívá, že přečtením mé knihy Trh a stát, poznal objektivismus a spěchá jej bez elementární znalosti hodnotit a vyvracet.
Je konzervatismus řešením?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 22.04.2002)
Poznámky k vystoupení na semináři Mladých konzervativců dne 22.4.2002 v Praze.
Proč poznávat objektivismus?
(Jiří Kinkor, Filozofie, 16.03.2002)
Objektivismus nemá žádnou vážnou filozofickou opozici. Objektivismus vahou své strukturované, logické a jasné argumentace přesvědčí každého intelektuálně poctivého člověka. Jeho obhajoba naráží spíše na odpor vůči abstraktnímu myšlení a na ignorování filozofie vůbec. Naráží na přehlížení klíčového významu filozofie pro každodenní praktický život člověka. Naráží na neschopnost drtivé většiny intelektuálů uvědomit si, že veškeré jejich ideje jsou odvozeny z jistých nejobecnějších premis a východisek, které zpravidla považují za samozřejmé, a přitom vůbec samozřejmé nejsou. Některé jsou mylné, jiné jsou pravdivé. Právě z těchto nejobecnějších idejí pramení společenské katastrofy nebo naopak úžasný rozkvět člověka a civilizace.
Měřítkem morálky je člověk
(Jiří Kinkor, Filozofie, 20.04.2001)
Ředitel Občanského institutu, pan Semín (MFD, 17. 4. 01 jistě dobře ví, že potrat není „usmrcením osoby před vlastním narozením“, ačkoli tvrdí opak To jen náboženští mystikové, které reprezentuje, se uchylují k záměrnému pojmovému překrucování, aby co nejvíce očernili člověka, který sleduje svůj vlastní život a prospěch a aby vyzdvihli morálku sebeobětování, která je vlastní náboženské ideologii.
Rovnost šancí
(Jiří Kinkor, Filozofie, 18.02.2000)
Z falešných či nesprávně používaných pojmů nutně vyplývají iracionální ideologie, a to i morální a politické. Vyvrátit kořen, ze kterého rostou všechny zhoubné a životunebezpečné ideologie, nevyžaduje nic jiného než přísnou logiku při tvorbě a aplikaci pojmů.
Rozum a individualismus vs. skepticismus a kolektivismus
(Jiří Kinkor, Filozofie, 30.05.1999)
Vystoupení na Ideové konferenci ODS, 29.-30. 5. 1999
Pragmatik bojuje s "kýčem" abstrakce
(Jiří Kinkor, Filozofie, 16.01.1999)
Pragmatismus, jako filozofie popírající nejhlubší filozofické základy poznání, je křiklavým subjektivismem, a to jak v oblasti poznání tak v oblasti morálních hodnot. Zatímco jeden tábor pragmatiků hlásá individuální subjektivismus (co "funguje" pro mě, nemusí "fungovat" pro tebe), moderní pragmatismus podporuje společenskou verzi subjektivismu (pravda a dobro je vše, co "funguje" pro nás jako celek, pro kolektiv, pro společnost).

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.