Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 32 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|

Rothbardův Zelený Raoul
(Vavřinec Kryzánek, Ostatní, 08.07.2005)
Kdo chce poznat dílo Randové nebo si udělat úsudek o jejím životě, měl by tak učinit z primárních pramenů nebo z děl, které se odvolávají na dohledatelné důkazy.
Význam volebního práva
(Alex Epstein, Ostatní, 03.11.2004)
Politikové, intelektuálové a aktivisté propagují při každé příležitosti voleb zdánlivě vlasteneckou, avšak zcela neamerickou myšlenku: názor, že naším nejdůležitějším právem a zdrojem jedinečnosti Ameriky je volební právo.
Vyvlastnění na Slovensku
(Jiří Kinkor, Ostatní, 18.08.2004)
S pobouřením jsem zaznamemal zprávu, že slovenská vláda se rozhodla vyvlastnit soukromé pozemky (pro vstup jistého zahraničního investora). Jde o skandální pošlapání práva na majetek.
Olympiáda ztělesňuje to nejlepší v západní civilizaci
(Andrew Bernstein, Ostatní, 15.08.2004)
Olympijské hry mohly vzniknout (a znovu se zrodit) pouze v kultuře, která ctí úspěch jednotlivce na tomto světě.
Umučení člověka
(Onkar Ghate, Ostatní, 23.04.2004)
Když se před premiérou objevila obvinění filmu z antisemitismu, které producenti popřeli, na film se sesypala řada urážek z nejrůznějších kruhů. Ale když nám přední osoby, které za filmem stojí říkají, že to nejsou jen Židé, ale všichni lidé, kteří jsou za smrt Ježíše zodpovědní, hlas morálních urážek ztichl.

Zkusme si tedy klást otázky, na které se nikdo neptá. Proč je nemorální připisovat vinu všem Židům, ale není nemorální ji připisovat veškerému lidstvu? Jak může kdokoliv vědět, aniž by vzal v úvahu konkrétní konání a volbu, že vy nebo já jsme vinní? Jak můžete být vy nebo já zodpovědní za smrt muže, který zemřel někdy před dvěma tisíci lety?

Za individualismus v česko-německých vztazích
(Martin Sedláček, Ostatní, 21.04.2004)
Stále častěji a hlasitěji zaznívají požadavky sudetoněmeckých organizací na navrácení zkonfiskovaného majetku v Čechách. Důrazně je požadována i omluva Čechů za násilnou deportaci po druhé světové válce. Situace dospěla do stádia, kdy co nevidět bude podána žaloba k soudnímu dvoru ve Štrasburku. Jedinou opozici v probíhající mediální diskusi přestavují čeští politici. Ti argumentují událostmi druhé světové války a obhajují domnělé právo na pomstu vůči všem Němcům. Stanoviska obou stran však vyrůstají ze shodných principů. Kolektivní vina, dědičnost hříchů a rasismus.
Vaší politováníhodnou vinou
(Ayn Randová, Ostatní, 28.01.2004)
Překlad článku Ayn Randové Through Your Most Grievous Fault, uveřejněného v Los Angeles Times dva týdny po smrti Marilyn Monroe, 5. října 1962.
Být pro legální potraty znamená být pro život
(Vavřinec Kryzánek, Ostatní, 26.01.2004)
Nedejme se splést morální jistotou nepřátel legálních potratů, morálka nebo přesněji racionální světská morálka pro život na zemi není na jejich straně. Být pro legální potraty znamená zastávat názor morálně správný podle racionálních morálních kritérií. Být pro legální potraty znamená být pro život.
Dopřejme umění svobodu, kterou si zaslouží
(Vavřinec Kryzánek, Ostatní, 26.01.2004)
Za větší státní podporu umění se v článku “Proč ještě psát česky” (Respekt, 5. – 11. 1. 2004) bije spisovatelka Tereza Brdečková. Umění ve své nejlepší podobě zobrazuje a dramatizuje lidský ideál, ve své méně vážné formě baví a zpříjemňuje volný čas. Zdánlivě vznešený cíl k podporování, chtělo by se říci, ale u vznešených cílů by tím spíše mělo platit, že účel nesvětí prostředky.
Kam se ubíráme?
(Jiří Kinkor, Ostatní, 20.12.2003)
Větší smysl, než ve snaze o výběr a zdůraznění toho či onoho problému a jeho označení za nejdůležitější, vidím spíše v poznání, že všechny mají jednoho společného jmenovatele: iracionální pohledy většiny lidí na zásadní a nejhlubší otázky světa, poznání, člověka, morálky a politiky. Filozofická katastrofa způsobila ve sféře abstraktního myšlení naprostou perverzi, která proniká do každé oblasti našich životů.
Kniha není revolver
(Jiří Kinkor, Ostatní, 16.08.2003)
Pan Zítko, soudně stíhaný za vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf, má nezcizitelné právo vydávat a šířit jakoukoli knihu a jeho soudní pronásledování je hrubě nespravedlivé a hanebné.
Stávka učitelů
(Jiří Kinkor, Ostatní, 16.08.2003)
Stávka učitelů,k níž má brzy dojít, je bezcenná a beznadějná. Ne proto, že učitelé by si neměli „brát žáky za své rukojmí“, jak si možná myslí mnozí naši socialisticky uvažující spoluobčané, nýbrž proto, že její cíl je nesmyslný.
Stát rozhodne, na co se budete dívat v televizi
(Vavřinec Kryzánek, Ostatní, 06.07.2003)
Domníváte se, že volba pořadů, které chcete v médiích sledovat, je věcí Vašich estetických kritérií? Že provozovatel televize, novin či internetového serveru má mít svobodu v tom, jaký obsah svým divákům nabídne? S tím se ve společenství Evropské unie rozlučte.
Kampaň „Kupuj americké“ je neamerická
(Harry Binswanger, Ostatní, 20.03.2002)
Podle nedávného průzkumu si 80% Američanů myslí, že jejich vlasteneckou povinností je dávat přednost americkým výrobkům. Heslo „kupuj americké“ je však zcela neamerické - ekonomicky i filozoficky.
Proti branné povinnosti
(Jiří Kinkor, Ostatní, 27.07.2001)

Profesionalizace armády se i u nás konečně stala vážným politickým tématem, s nemalou nadějí na brzké zákonné ukotvení. I když se jedná o významný a správný krok, je podepírán falešnými argumenty. Nejde tedy o žádoucí zásadní posun v politickém a morálním myšlení těch, kdo jej prosazují.

|0-15|15-30|30-45|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.