Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 41 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|

Fundamentální zoufalství a bezmoc České televize
(Daniel Martínek, Hospodářství, 02.10.2018)
Kořenem chaosu, ve kterém se Česká televize trvale zmítá, je fakt, že existuje z neplatného a morálně špatného principu, který legitimizuje konfiskaci peněz.
Štěch: 77 tisíc živnostníků do továren!
(Luboš Zálom, Hospodářství, 14.07.2017)
Pohrdavé vyjádření odborářského předáka Štěcha, že práce tisíců malých a středních podnikatelů neznamená pro národní hospodářství žádný přínos, je vyjádřením povýšeného, bohorovného kolektivisty, vykladače "vyššího dobra" a "společenského blaha", který je kdykoliv připraven zničit osobní štěstí jednotlivce, překazit jeho plány a cíle, obětovat jeho život - protože život jednotlivce v očích kolektivisty neznamená ve srovnání s kolektivem vůbec nic.
Zákaz prodeje o svátcích vs. svoboda
(Jiří Kinkor, Hospodářství, 14.04.2016)
Abychom věděli, co je stát, jaké má funkce, co smí a co nesmí dělat, potřebujeme racionální a morální politické principy. Nepotřebujeme k tomu ekonomii, hospodářskou komoru, nebo anketu zákazníků či prodavačů.

Článek je z archívu, původně byl publikován 4.2.2015

V čem to vlastně vlastně žijeme?
(Luboš Zálom, Hospodářství, 20.06.2015)
Regulátory vede slepá víra, že tentokrát se to již konečně povede a bude "líp". Komu? Nikoliv jednotlivcům, ale kolektivu.
Slovenští etatisté zasahují do železniční dopravy
(Daniel Petříček, Hospodářství, 28.10.2014)
Slovenská socialistická vláda pod vedením Roberta Fica pokračuje ve své kolektivistické a etatistické politice, která ničí svobodné podnikání.
Poštu privatizovat, a nejen poštu.
(Jiří Kinkor, Hospodářství, 04.10.2014)
Ze skutečnosti, že lidé mají potřeby, vůbec nevyplývá, že někdo má povinnost je uspokojit.
Bitcoin a filozofie
(Luboš Zálom, Hospodářství, 29.03.2014)
Bitcoin ve skutečnosti podstatu skutečných peněz překrucuje a od jejich správného uchopení, a tím i prosazování, nás spíše vzdaluje.
Odsuzujme nesmyslné kvóty
(Jiří Kinkor, Hospodářství, 30.11.2013)
Povinné, zákonem uvalené kvóty, nejsou jen nesmyslné a nespravedlivé, jsou také hanebné, protože omezují svobodu.
Francie zavádí Direktivu 10-289
(Luboš Zálom, Hospodářství, 07.10.2013)
Stav, kdy majetek formálně zůstává v rukou majitelů, ale stát jeho použití omezuje a usměrňuje, však ve skutečnosti odpovídá jinému společenskému systému: fašismu.
Google pod tlakem parazitů
(Luboš Zálom, Hospodářství, 08.01.2013)
Etatisté se všemožně pokoušejí budit dojem, že firmy za svůj zisk vděčí společnosti - nebo vlastně státu, jenž je podle nich jejím ztělesněním. Je to zoufalá obhajoba neobhajitelného.
K politice ochrany spotřebitele
(Daniel Martínek, Hospodářství, 04.09.2011)
Politiku ochrany spotřebitele nelze žádným způsobem zefektivnit či reformovat. Nelze vylepšit politiku, která je v principu degradací jednotlivce na nepodstatnou buňku celku, jež je podřízena společnosti (tj. jakýmkoli potřebám a přáním ostatních). Nelze vylepšit něco, co je ve své podstatě vydíráním a loupeží.
Proč lidé z businessu potřebují filozofii
(Jiří Kinkor, Hospodářství, 24.07.2011)

Možná jste si ještě nevšimli, že vznikly nové stránky Why Businessmen Need Philosophy věnované výhradně tomuto tématu.

Svobodné bankovnictví - záznam z diskusního fóra
(Jiří Kinkor, Hospodářství, 16.07.2011)
Potřebujeme svobodné bankovnictví a nikoli absurdní "zátěžové" testy evropských bank a další zoufalé pokusy evropských centrálních plánovačů odvrátit nevyhnutelný finanční kolaps Evropy.
Altruismus: morální původ finanční krize*
(Richard Salsman, Hospodářství, 11.12.2010)
Finanční krize je ve svém nejhlubším základu morální krizí. Dokud budou Američané přijímat myšlenku, že mají morální povinnost obětovat se pro dobro ostatních, potud budou umožňovat státu, aby nás přinutil, abychom to udělali – prostřednictvím dalších intervencí, dalších dotací, dalších pravomocí. Abychom krizi ukončili, musíme uznat, že ji způsobily zásahy státu, musíme požadovat, aby vláda začala dávat své donucovací ruce pryč od hospodářství.
Regulace nájemného a přiměřená cena
(Luboš Zálom, Hospodářství, 20.11.2010)
Jestliže by si pan domácí stanovil nájemné tak vysoké, že by si žádný potenciální nájemník nemohl dovolit tak velké peníze platit, žádná smlouva prostě nebude uzavřena - a tečka. Žádná “nepřiměřená cena” placena nebude. Jestliže se však najde alespoň jeden zájemce, který bude ochotný vysoké nájemné platit, smlouva bude podepsána a cena je zákonitě a logicky “přiměřená”.

|0-15|15-30|30-45|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.