Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy
Sekce: Terorismus Motivace teroristů: Islám
Vydáno dne 26. 07. 2005 (čteno 5533×)

Edwin A. Locke

Edwin A. Locke, Profesor Emeritus managementu na University of Maryland v College Park, je vedoucím autorem komentářů Ayn Rand Institute v Irvine v Kalifornii. Ayn Rand Institute šíří filozofii Ayn Randové, autorky bestsellerů Atlas Shrugged a The Fountainhead (Zdroj), a zakladatelky filozofie Objektivismu.

Pokračující útoky islámských teroristů proti Západu – nedávno to byly sebevražedné bombové atentáty v Londýně – vedou mnohé lidi k otázce, co k něčemu takovému teroristy motivuje. Komentátoři horlivě nabízejí řadu pseudovysvětlení – chudobu, izraelsko-palestinský konflikt, atd. – přičemž ignorují, že motivací, k níž se teroristé sami otevřeně hlásí, je islám.

To, že se o skutečné úloze islámu jako motivujícím faktoru téměř nemluví, má dva hlavní důvody: multikulturalismus a náboženství. Multikulturalismus tvrdí, že všechny kultury jsou rovnocenné a proto by se vzájemně neměly kritizovat, intelektuálové a politici se tudíž zdráhají samozřejmě a sebevědomě prohlásit, že Západní kultura je lepší než islámská. A mnoho Američanů chová hlubokou oddanost náboženství, díky čemuž nejsou ochotni připustit, že by náboženství bylo příčinou obrovského zla. Máme-li však zjistit fundamentální příčinu teroristických činů, musíme pochopit alespoň dvě hlavní východiska náboženství, pro které teroristé zabíjejí.

Zaprvé, islám, jako všechna náboženství, odmítá rozum jako prostředek získání poznání a vodítko jednání. Říká, že všechny důležité pravdy je třeba dosáhnout vírou v nadpřirozené bytosti a svaté texty. Korán výslovně uvádí, že poznání přichází zjevením, nikoli myšlením. (Křesťanství ve své čisté formě vede k podobnému zavržení rozumu, v éře Renesance a po ní však bylo podstatně zředěno a sekularizováno.) Islám požaduje podřízení všech oblastí života, včetně práva, politiky, hospodářství a rodiny, náboženským dogmatům. Slovo „islám“ znamená doslovně „podrobení se“. Jednotlivec nemá nezávisle přemýšlet, ale obětavě se podřizovat diktátu náboženství a jeho teokratickým představitelům. Západu dominovala taková kultura ve středověku, nazýváme ji dobou temna.

Zadruhé, jak je tomu u všech náboženství, která usilují o nové souvěrce, i islám je získává násilím (k přijetí čehokoli neracionálního nelze použít přesvědčování). Korán na mnoha místech vyzývá do zbraně: „bojujte a zabíjejte pohany, kdekoli je najdete ... ty, kteří odmítají naše symboly, brzy upálíme ... těm, kteří nevěří, ušijeme ohnivé roucho, vařící tekutinou polijeme jejich hlavy ... ty, kteří sešli z naší cesty, jsou potravou pekel“.

Tyto myšlenky snadno ústí ve fanatismu a terorismu. To, co se často nazývá „fanatismem“ mnoha muslimů, jejich náboženství výslovně podporuje. Zamysleme se nad tím, co charakterizuje náboženské fanatiky. Fanatik požaduje bezvýhradnou poslušnost vůči náboženskému dogmatu – islám žádá totéž. S fanatikem nelze argumentovat, protože odmítá rozum – islám jej také odmítá. Fanatik horlivě přijímá jakoukoli výzvu k uplatnění svého dogmatu násilím vůči těm, kdo nejsou ochotni přijmout je dobrovolně – islám činí totéž.

Teroristé nejsou „ne-islámskými“ bandity, nejsou žádnými „únosci velkého náboženství“ (jak je označil americký prezident Bush – pozn. překl.), jsou důslednými stoupenci, kteří své náboženství berou vážně.

Je pravda, že mnozí muslimové žijící na Západě (stejně jako většina křesťanů) odmítají náboženský fanatismus, ctí zákon a jsou dokonce loajálními občany, ale důvodem je právě to, že přijali alespoň některé Západní hodnoty, včetně úcty k rozumu, respektu k individuálním právům a k principu odluky církve od státu. Jen v té míře, v níž se odchylují od svého náboženství – a od společnosti, která ho násilně prosazuje, dosahují prosperity, svobody a míru.

Minulý rok se stále silněji ozývaly hlasy vyzývající k „válce idejí“ – jde o intelektuální kampaň, která má získat „srdce a duši“ arabského světa, diskreditovat islámský terorismus a odradit jeho přívržence. Ústřední myšlenkou této kampaně však, bohužel, bylo oslovit a naklonit si muslimy tvrzením, že islám je plně slučitelný se Západními ideály a neslučitelný s terorismem. Amerika se postavila do role patolízala „umírněných“ muslimských vůdců, které povzbuzovala k hlasitému zavržení terorismu, účinek byl ale minimální. (Tito vůdcové se nezaměřili ani tak na odsouzení islámského fanatismu jako spíše na zdůrazňování údajných hříchů americké vlády.) Taková kampaň nemůže fungovat a nemůže být přesvědčivá, jestliže ji vedou byť „umírnění“ vyznavači islámu, jehož jménem se násilí páchá. Skutečnou „válkou idejí“ by byla ta, která by sebevědomě a s plnou morální jistotou vyzdvihla sekulární hodnoty, za nimiž stojíme: rozum, práva, svobodu, materiální blahobyt a osobní štěstí na tomto světě.

Přeložil Jiří Kinkor, Galtův institut
červenec 2005[Akt. známka: 2,32] 1 2 3 4 5

Počet příspěvků: 6 | Přidat příspěvek | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: The Ayn Rand Institute


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.