Ostatní

Aktivisté proti životu

Protipotratoví aktivisté požadují, aby byl život matky obětován ve prospěch potenciálního, budoucího života a budoucích práv. Ve prospěch něčeho, co v daný okamžik ještě žádné právo na život nemá. Jak tento rozpor vyřešit? Pouze prostřednictvím apelu na etiku sebeobětování: člověk nemá právo na vlastní život, jeho podstatou a úkolem je sloužit vyššímu dobru, bez ohledu na své vlastní hodnoty, tužby a cíle. Bytost, jejímž osudem je sloužit, však nemá žádná práva – je to nevolník. To je ideálem protipotratových aktivistů.

Číst dále

Máte právo žít

Máte právo žít je tím nejčistším, nejprincipiálnějším vyjádřením skutečné pravicové politiky, která v této zemi tolik chybí. Vyjadřuje pevné filozofické základy, na nichž lze stavět masivní budovu svobodného státu svobodných občanů.


Nechci být sčítancem

Článek je z archívu, původně byl publikován 16.2. 2001

Za několik dnů zaklepou na naše dveře nezvaní hosté.
Jejich nestoudné vymáhání ryze soukromých informací od jednotlivců v rámci
„sčítání lidu, domů a bytů“ má být v zájmu „veřejného prospěchu“. Stát prý
potřebuje „sledovat vývoj lidské společnosti ve všech souvislostech a výsledky
využít k dalšímu rozvoji společnosti i ekonomiky“, říká důvodová zpráva
k příslušnému zákonu.


Řeč, která na Staromáku nesměla zaznít

Upravený a rozšířený text projevu, který jsem měl připraven na demonstraci spolku Chcípl Pes na Staroměstském náměstí 7. března 2021. Z pódia nakonec stihlo zaznít jen několik málo slov.
Dnes je to týden, co z nás vláda učinila nevolníky a omezila v neslýchané míře svobodu pohybu…


Román Anthem konečně v češtině!

Ayn Randová napsala krátkou novelu Chvalozpěv (v originále Anthem) v roce 1937, v době, kdy teprve tvořila své první skutečně zásadní dílo, román Zdroj (The Fountainhead). Českému čtenáři se dostává poprvé do rukou v českém…No Image

Takže extrémní znamená zlý?

Pojem „extrémní pravice“ je nesmyslný a nesmíme ho přecházet. Kohokoli, kdo jej užívá, je třeba zastavit a zásadně odmítnout celé tvrzení, v němž se tento ničivý antipojem vyskytuje.No Image

Vychovávat děti není povinností vůči společnosti

Roman Joch ve svém článku tvrdí, že pár, který se rozhodne nemít děti, činí něco nesprávného – dopouští se „civilizační velezrady“. Z jeho pojetí vyplývá, že děti bychom měli přivádět na svět primárně ne proto, že v tom spatřujeme hodnotu pro nás samé, ale spíše proto, aby se naše civilizace rozvíjela a vzkvétala.


No Image

Přitažlivost Ayn Randové

10. říjen 2007 se nese ve znamení padesátého výročí největšího díla jedné z  nejvíce inspirujících amerických autorek: románu Atlas Shrugged Ayn Randové.


No Image

Feministická válka proti objektivitě

Přestože feministky prohlašují, že bojují za spravedlnost pro ženy, vychází stále víc najevo, že jejich skutečným cílem je zničení spravedlnosti. Přesněji řečeno, jejich úmyslem je zlikvidovat to, co činí spravedlnost možnou: objektivní měřítka.


No Image

Vliv románu Atlas Shrugged

V 50. výročí svého vydání je Atlas Shrugged, epos Ayn Randové o skupině podnikatelů rebelujících proti společnosti, jež je svazuje a zatracuje, takřka všude. Neuplyne snad jediný den, aby tento román nezmínila v médiích některá významná celebrita nebo podnikatel jako nejvýznamnější knihu, kterou kdy četli.No Image

Kdo je John Galt?

Julie Meyer, ředitelka londýnské investiční a poradenské firmy Ariadne Capital, píše ve včerejších Financial Times o románu Atlas Shrugged


No Image

Hnutí proti životu

Hnutí „za život“ není obráncem lidského života. Ve skutečnosti jde o zásadní nepřátele skutečného lidského života a štěstí. Jeho cílem je udělat z žen chovné klisny, jejichž těla jsou ve vlastnictví státu, a jejichž práva, zdraví a sledování štěstí jsou hromadně obětována. A to vše ve jménu dogmatického obětování člověka ve prospěch zárodku.