Články od Luboš Zálom

Aktivisté proti životu

Protipotratoví aktivisté požadují, aby byl život matky obětován ve prospěch potenciálního, budoucího života a budoucích práv. Ve prospěch něčeho, co v daný okamžik ještě žádné právo na život nemá. Jak tento rozpor vyřešit? Pouze prostřednictvím apelu na etiku sebeobětování: člověk nemá právo na vlastní život, jeho podstatou a úkolem je sloužit vyššímu dobru, bez ohledu na své vlastní hodnoty, tužby a cíle. Bytost, jejímž osudem je sloužit, však nemá žádná práva – je to nevolník. To je ideálem protipotratových aktivistů.


Útok na Světové obchodní centrum: dvacet let poté

V nešťastném tažení do Afghánistánu a následné jeho správě byl ideál altruismu naplněn zcela do důsledků. Američtí vojáci, a nejen ti američtí, umírali, aby Afghánci dostali demokracii, o kterou ve skutečnosti ani v nejmenším nestáli. Byly vynaloženy miliardy na vytvoření a marné udržování státu, pro jehož fungování neexistují ani ty nejmenší ideologické a kulturní předpoklady. Dobrá, chtělo by se říci, alespoň jsme to zkusili. Potupné stažení USA a jejich spojenců z afghánského území a předání moci Talibanu však ukázalo, že vše bylo k ničemu. Vojáci zemřeli pro nic. Miliardy byly utraceny pro nic. V tom spočívá naprostý ideál altruismu: vzdát se všeho ve prospěch ničeho, ve prospěch naprosto nulové hodnoty. (Text je z archivu, vyšel 9. září 2021)Žít s kovidem

Heslem nové Fialovy vlády je “naučit se k kovidem žít.” Což však v tomto kontextu znamená něco jiného: naučit se žít s kovidovou politikou. Smířit se s tím, že jsme přišli o svobodu. Smířit se s tím, že co platilo před dvěma lety, je už nenávratně pryč. Že normalita našeho života se změnila.Má ještě smysl slavit výročí Sametové revoluce?

Je-li dnešní svátek 17. listopadu rozcestím, a vidíme-li, že z něj máme nakročeno k totalitě, jejíž parametry již můžeme poměrně přesně odhadovat, lze zároveň vyslovit naději, že reálný disent se dříve či později zformuje. Na každém, kdo je nyní schopen formulovat myšlenky svobody a šířit je, dokud je to ještě dovoleno, teď vlastně leží velká odpovědnost. Závisí na nás, zda disent, který bude pracovat proti příští totalitě, bude opět jen banda levičáckých pisálků, nebo zda půjde o disent pravicový, hájící svobodu, kapitalismus a rozum. (Text je z archivu, vydán v listopadu 2020.)


Morální architektura zelených koncentráků

Je-li nám zelená a stále více regulující a zasahující politika nabízena jako recept na dobu postkovidovou, cílem není blaho, ale oběť. Je-li morálním motivem altruismus, cílem není někomu pomoci, ale dosáhnout co největší oběti co největšího počtu lidí. A je-li cílem oběť co největšího počtu lidí, potom nástroje praktické politiky budou voleny tak, aby co nejvíce lidí trpělo.


Máte právo žít

Máte právo žít je tím nejčistším, nejprincipiálnějším vyjádřením skutečné pravicové politiky, která v této zemi tolik chybí. Vyjadřuje pevné filozofické základy, na nichž lze stavět masivní budovu svobodného státu svobodných občanů.


Řeč, která na Staromáku nesměla zaznít

Upravený a rozšířený text projevu, který jsem měl připraven na demonstraci spolku Chcípl Pes na Staroměstském náměstí 7. března 2021. Z pódia nakonec stihlo zaznít jen několik málo slov.
Dnes je to týden, co z nás vláda učinila nevolníky a omezila v neslýchané míře svobodu pohybu…


Širší souvislosti střelby v Kapitolu

Je velmi snadné tvrdit, že za střelbu před americkým Kongresem může Donald Trump. Jenomže představu, že jestliže něco v politice nejde podle našich představ, je násilí přijatelná cesta, jak dosáhnout svého, rozhodně do amerického prostředí nevnesl Trump.


Připomeňme si americký Den nezávislosti

4. července 1776 byla v Pensylvánii přijata Deklarace nezávislosti, na jejímž základě vznikl suverénní americký národ se svým vlastním svobodným státem. Deklarace poprvé v dějinách definovala lidskou bytost jako držitele určitých neoddiskutovatelných práv: na život, svobodu a vlastní cestu ke štěstí.


Román Anthem konečně v češtině!

Ayn Randová napsala krátkou novelu Chvalozpěv (v originále Anthem) v roce 1937, v době, kdy teprve tvořila své první skutečně zásadní dílo, román Zdroj (The Fountainhead). Českému čtenáři se dostává poprvé do rukou v českém…


Čeká nás skutečně zákaz uhlí?

Ideálem by měla být co nejvíce deregulovaná a tedy svobodná energetika; současné snahy násilně zbavit hospodářství vyspělých zemí efektivního zdroje energie, tedy fosilních paliv, jsou oproti tomu jen dalším projevem centrálního plánování – přístupu, kterého jsme se před třiceti lety zbavili.


Doučování pro klimatické záškoláky

Buďme hrdí na to, že jsme schopni planetu Zemi využívat a dejme to klimatickým aktivistům a záškolákům patřičně najevo. Přestaňme se stydět a omlouvat za to, že sledujeme svůj vlastní zájem. Začněme přemýšlet. Máme totiž jen dvě možnosti: buď využívat planetu Zemi ke svému prospěchu, nebo zemřít.