Evropská unie


Protiizraelská politika Evropské unie

Ve sporu Izraele a Palestiny, nebo v širším kontextu Izraele a všech ostatních států Blízkého východu, jde o střet civilizace a barbarství, rozumu a iracionality, právního státu a zvůle, technologie a primitivismu, pokroku a zaostalosti.


No Image

Bude Evropská komise rozdávat absolventům umístěnky?

Vůbec nejlepší by však bylo, pokud bychom si tyto úvahy mohli odpustit a návrhy, jako je Evropský pilíř sociálních práv, se zabývat jen jako vzdálenou kuriozitou, šíleným výplodem socialistů kdesi daleko, odkud nám nemohou nijak ublížit a nic nám vnutit. K tomu vede snadná cesta: opusťme Evropskou unii dokud je čas.
No Image

Ellsworth Toohey by zajásal

Znovu si v mysli přehrávám slova bruselských organizátorů našich životů a vybavuje se mi Ellsworth Toohey, obludný filozofický ničitel z románu Zdroj. Jistě by nad praktickými výsledky svého nihilistického úsilí zajásal. Svým bruselským žákům by udělil jedničku se žlutou hvězdičkou.


No Image

Zpráva o stavu unie aneb co Barosso neřekl

José Barroso, kdysi maoistický studentský vůdce, dnes předseda Evropské komise, si náležitě vychutnává svou roli faktického vládce Evropské unie a rozhodl se napodobit svého amerického soudruha. Stejně jako on přednesl svou “zprávu o stavu unie”.


No Image

Další absurdní "právo": právo na internet

Evropská unie socialismus nevytváří. Ten, jako ideologie, samozřejmě dávno existuje a je, díky morálce sebeobětování, v celé Evropě hluboce zakořeněn. Evropská unie se však stala velmi účinným nástrojem jeho rychlého politického prosazování napříč celým kontinentem. Byla obrovským zlem před Lisabonem a bude ještě větším zlem po něm. Cesta k socialistické (nebo nakonec islámské?) diktatuře je teď přímější.


No Image

EU stupňuje útok na telekomunikace

Kdy už konečně všichni naši kritici EU pochopí, že klíčový problém EU nespočívá v žádném „deficitu demokracie“ ani v žádných v „elitářských postojích“ unijních politiků a byrokratů. Není rozhodující, zda nás svobody zbavuje instituce více či méně demokratická.  Důležitý je právě sám fakt, že nás systematicky zbavuje svobody, a to v míře, která hrozivě narůstá.


No Image

„Sociální“ euroústava vs. právo

Primární problém euroústavy netkví v „demokratickém deficitu“ ani v umělé unifikaci různorodých evropských národních kultur, ani v uspěchaném přenosu státní suverenity z národních států do Bruselu.
I kdyby všechny
tyto nepochybně velmi závažné omyly v samotné myšlence či konstrukci
politické integrace EU neexistovaly, stále by EU i její ústava byly zásadně
nepřijatelné.


No Image

Nevstoupit do EU je menší zlo

Kdyby Evropská unie byla pouze zónou svobodného obchodu a pohybu občanů, byla by racionálním a velmi prospěšným projektem. Byla by totiž logickým uplatněním principu individuálních práv v celém evropském prostoru. Zajišťovala by i v mezinárodním měřítku to, co mají zajišťovat jednotlivé státy v národním měřítku, tedy chránit práva. Evropská unie však ničím takovým není. Uplatňuje systematické pošlapávání práv, stejně jako je uplatňují jednotlivé evropské národní státy.