Knihy

Sdílejte...

Atlasova vzpoura

Atlasova vzpoura

Argo, Dokořán
ISBN 978-80-7363-604-3
23x16cm, vázaná vazba
1112 stran

Cena Kč

Ayn Rand

Chceme-li vidět obraz našeho světa, nemusíme číst romány, stačí nám rozhlédnout se kolem sebe, podívat se na televizi nebo číst noviny.

To ale není úkolem umění a krásné literatury. Ayn Randová nám nenabízí zrcadlo reality, ani science-fiction, ani utopii. Ukazuje nám člověka a svět jaký by mohl být a měl být. Je v našich silách svět změnit. Stačí k tomu jediná věc: přemýšlet.

Román Atlasova vzpoura zpochybňuje základní myšlenky 2,000 let staré křesťansko-židovské tradice, které převládly a významně ovlivnily dějiny naší civilizace.

Úryvek z kapitoly VII části 1 – Reardenova rodina
Úryvek z kapitoly II části 2 – Jsou peníze kořenem všeho zla?

Přečtěte si recenzi.

Zdroj

Zdroj

Berlet
ISBN 0-646-39832-6
21x13cm, vázaná vazba
801 stran

Cena Kč 446

Ayn Rand

Vyplatí se člověku dělat cokoli, co od něj společnost očekává, nebo se má řídít svými racionálními zásadami? Je souhlas ostatních měřítkem správnosti a úspěchu lidského jednání? Dosahuje dlouhodobého štěstí člověk, který zradí vlastní já, aby si získal přízeň svého okolí, nebo ten, který žije pro své vlastní ideály?

Odpovědi na tyto otázky najdete v příběhu architekta Howarda Roarka, jehož nezávislé myšlení, racionalita a důslednost jej přivedou do konfliktu s iracionální společností.

Úryvek z kapitoly 11 části 4 – Roark a Wynand
Úryvek z kapitoly 14 části 4 – Toohey a Keating

Přečtěte si recenzi či reakci Michaela Hynšta na negativní recenzi publikovanou v MF DNES 12.12.2001.

Hodnocení čtenářů na databazeknih.cz .

Objektivismus : Filozofie Ayn Randové

Objektivismus : Filozofie Ayn Randové

Berlet
ISBN 0-9578399-1-X
22,5x15cm, vázaná vazba
488 stran

Cena Kč 470

Leonard Peikoff

Ayn Randová, světově známá svými bestsellery, odvodila a definovala filozofii objektivismu – přesvědčivý systém myšlení, který říká, že lidské bytosti jsou schopny a měly by svůj život řídit rozumem.

V této knize podává Leonard Peikoff, přední znalec myšlení Ayn Randové, ucelený výklad její filozofie. Představuje zde vynikající obhajobu názorů Ayn Randové týkající se všech klíčových filozofických otázek.

Obsah
Předmluva překladatele
Úryvky z jednotlivých kapitol

Trh a stát

Trh a stát

Nakladatelství Svoboda
ISBN 80-205-0522-9
brožovaná vazba,
176 stran

Cena Kč 159

Jiří Kinkor

Prezentuje-li dnes někdo své názory na společenské otázky formou jednoznačných principů, jasně definovaných pojmů a zřetelně identifikovaných argumentů, má téměř jistotu, že bude obviněn z „fundamentalismu“, či „extrémismu“. Dost přece už bylo ideologií a abstraktních principů, a prý je lepší  „pragmaticky“ se věnovat věcným, konkrétním problémům.  Od kritiků se člověk nedozví, zda se někde dopustil logického rozporu. Dnes se totiž nepěstuje zásadní rozlišení na racionální a iracionální, dobré a zlé, pravdivé a falešné. Vyhraněné morální soudy a ostře definované pojmy nazývá moderní úpadkové myšlení příliš zjednodušeným „černobílým viděním“.

Svět samozřejmě není černobílý, ani to nikdo netvrdí. Avšak to, co je a musí být „černobílé“, je naše poznání. A to v tom smyslu, zda je či není pravdivé. Jenže na to vám naše intelektuálně zbankrotovaná kultura odpoví, že „nikdo přece není majitelem pravdy“. „Nic neplatí absolutně“. „To je vaše definice, já mám jinou“, odpoví vám oponent, „vždyť máme demokracii“, „z mého pohledu je to jinak“.

Přijímáme-li nekriticky tyto populární slogany, klišé a subjektivně vykládané  pojmy, neuvědomujeme si, že jsme se přestali bavit o realitě. Ze světa přírodních zákonů, které se vztahují i na metodu lidského poznání, jsme pojmovým chaosem unikli mimo reálný svět, do říše absurdity. Jako když máte mapu, která vás má díky jasně definovanému systému zobrazení vést v realitě k cíli, ale místo toho se tvůrce mapy svévolně rozhodl, že řeky už nebudou značeny jen modře, ale někdy červeně, silnice budou většinou také červené, ale může se stát že i černé, stejně jako železnice, zatímco hory a města budou všechny značeny vždy stejnou barvou: jedním odstínem šedé. Hodně štěstí na cestě k cíli!

Říkáte, že jste pro svobodu? A proč ? Protože je dobrem? Jak víte, co je dobro? A proč má být dobro pro vás dobrem pro mě?  A co odpovíte oponentovi, který bude chtít raději „solidaritu“, kterou chápe jako vysoké zdanění bohatých na financování státem organizovaného školství a zdravotnictví?

O tom všem je tato kniha. Život člověka závisí na tom, jak tvoří a používá pojmy.

Hayekova cesta do otroctví

Hayekova cesta do otroctví

Berlet
ISBN 0-9578399-0-1
brožovaná vazba, 80 stran

Cena Kč 89

Jiří Kinkor

Friedrich von Hayek, který je dnes považován za významného obhájce svobody a kapitalismu, se dopouští osudného omylu. Na základě analýzy Hayekova díla dochází Jiří Kinkor k závěru, že Hayek není a nemůže být obhájcem svobodné společnosti, protože svým pojetím rozumu je nutně veden ke kolektivismu a etatismu.

Přečtěte si recenzi Vavřince Kryzánka či úryvek.

Ctnost sobectví

Ctnost sobectví

Cena Kč 279

Ayn Randová

Sobectví – ctnost? Učili vás celý život, že sobectví, egoismus je zlou morálkou? Že vzoremm morálky je ten, kdo se obětuje?

Myslíte si, že jednat sobecky znamená chovat se bezohledně na úkor ostatních a nikdy nikomu nepomoci?

Pokládáte si někdy otázku, proč je politika tak hanebná, zoufale hloupá a zkorumpovaná? Protože lidé odmítli sobectví a místo něj přijali obludnou morálku sebeobětování.

Pojem sobectví, jeden z nejdůležitějších pojmů našeho slovníku, byl zcela překroucen. Ayn Randová tento pojmový chaos konečně odstraňuje.