Hospodářství


Štěch: 77 tisíc živnostníků do továren!

Pohrdavé vyjádření odborářského předáka Štěcha, že práce tisíců malých a středních podnikatelů neznamená pro národní hospodářství žádný přínos, je vyjádřením povýšeného, bohorovného kolektivisty, vykladače "vyššího dobra" a "společenského blaha", který je kdykoliv připraven zničit osobní štěstí jednotlivce, překazit jeho plány a cíle, obětovat jeho život – protože život jednotlivce v očích kolektivisty neznamená ve srovnání s kolektivem vůbec nic.


No Image

Zákaz prodeje o svátcích vs. svoboda

Abychom věděli, co je stát, jaké má funkce, co smí a co nesmí dělat, potřebujeme racionální a morální politické principy. Nepotřebujeme k tomu ekonomii, hospodářskou komoru, nebo anketu zákazníků či prodavačů.

Článek je z archívu, původně byl publikován 4.2.2015
No Image

Google pod tlakem parazitů

Etatisté se všemožně pokoušejí budit dojem, že firmy za svůj zisk vděčí společnosti – nebo vlastně státu, jenž je podle nich jejím ztělesněním. Je to zoufalá obhajoba neobhajitelného.


No Image

K politice ochrany spotřebitele

Politiku ochrany spotřebitele nelze žádným způsobem zefektivnit či reformovat. Nelze vylepšit politiku, která je v principu degradací jednotlivce na nepodstatnou buňku celku, jež je podřízena společnosti (tj. jakýmkoli potřebám a přáním ostatních). Nelze vylepšit něco, co je ve své podstatě vydíráním a loupeží.
No Image

Altruismus: morální původ finanční krize*

Finanční krize je ve svém nejhlubším základu morální krizí. Dokud budou Američané přijímat myšlenku, že mají morální povinnost obětovat se pro dobro ostatních, potud budou umožňovat státu, aby nás přinutil, abychom to udělali – prostřednictvím dalších intervencí, dalších dotací, dalších pravomocí. Abychom krizi ukončili, musíme uznat, že ji způsobily zásahy státu, musíme požadovat, aby vláda začala dávat své donucovací ruce pryč od hospodářství.


No Image

Regulace nájemného a přiměřená cena

Jestliže by si pan domácí stanovil nájemné tak vysoké, že by si žádný potenciální nájemník nemohl dovolit tak velké peníze platit, žádná smlouva prostě nebude uzavřena – a tečka. Žádná “nepřiměřená cena” placena nebude. Jestliže se však najde alespoň jeden zájemce, který bude ochotný vysoké nájemné platit, smlouva bude podepsána a cena je zákonitě a logicky “přiměřená”.