Citáty

No Image

Evropský problém

"Evropa je blízko scénáři, který popisuje moderní klasické dílo nedávno publikované česky: Atlasova vzpoura. Popis světa, kterému vládnou úředníci, lobbisté a pseudointelektuálové, zatímco podnikaví a pracovití lidé postupně končí, zavírají své podniky a stahují se…

Číst dále

No Image

Morálka a přikázání

"Mám-li hovořit vaším jazykem, řekl bych, že jediným morálním přikázáním člověku je toto: Budeš přemýšlet. Ale fráze "morální přikázání" je protimluvem. Morální je to, co je zvoleno, nikoli přikázáno, to, co je rozumem pochopeno, nikoli to, co je…


No Image

Síla morálky

"Navzdory mnohým svým iracionálním názorům a činům, nedůslednostem, pokrytectvím a únikům nejedná většina lidí proti tomu, co považují za morálně správné a neodmítají morálku, kterou přijali.Porušují ji, podvádějí ji, ale nepůjdou proti ní. A když…


No Image

Radikálové za kapitalismus

Kapitalismus není systémem minulosti, je systémem budoucnosti – má-li mít lidstvo nějakou budoucnost. Ti, kdo za něj chtějí zápasit, musejí zahodit označení „konzervativci“.“Konzervatismus“ byl vždy zavádějícím jménem, nepatřičným pro Ameriku. Dnes už není co „konzervovat“….


No Image

Člověk může být dokonalý

Zavrhněte onu záminku k neomezenému zlu, kterou je tvrzení, že člověk je nedokonalý. Podle jakého měřítka tak soudíte? Přijměte za svůj fakt, že v morálním světě vám nic menšího než dokonalost neprojde. Skutečná dokonalost však…


No Image

Láska není slepá

Láska je vyjádřením filozofie – podvědomě zastávaného filozofického světonázoru – a snad žádný aspekt lidské existence nepotřebuje uvědomění si filozofie a její síly tak zoufale, jako láska.

No Image

Dobro a zlo

„V jakémkoli kompromisu mezi jídlem a jedem může zvítězit jedině smrt. V jakémkoli kompromisu mezi dobrem a zlem získává jedině zlo.“