Články od Leonard Peikoff

Proč by měly být Vánoce více komerční

Život vyžaduje rozum, sobectví, kapitalismus; což jsou hodnoty, které by Vánoce měly oslavovat – a ve skutečnosti, za vším tím předstíráním, také oslavují. Je načase zbavit Vánoce Ježíše Krista, a přeměnit je v hrdě egoistickou, pro-rozumovou, světskou, komerční oslavu.

Článek je z archívu, překlad byl původně publikován 20. 12. 2001.


No Image

Zdravotní péče není právo

Lékaři, jak napsala Ayn Randová, nejsou sluhy svých pacientů. Jsou to „obchodníci, jako kdokoli jiný ve svobodné společnosti, a měli by toto označení nést hrdě, uvážíme-li, jak zásadní význam mají služby, které nabízejí.“No Image

Práva a egoismus

„Všechna práva spočívají na etice egoismu. Práva jsou sobeckým vlastnictvím jednotlivce – jsou jeho nárokem na vlastní život a svobodu, na vlastní majetek a sledování štěstí. Jen bytost, která je sama sobě cílem, může mít morální nárok na nezávislé jednání. Kdyby člověk existoval proto, aby sloužil jiné entitě mimo sebe, ať Bohu nebo společnosti, pak by neměl práva, nýbrž jen povinnosti sluhy.“