“Solidarita”

Obětování, obětování, obětování

Proč se za dobro považuje perverzní a sebevražedná environmentalistická ideologie, která volá po drastickém sebeobětování a její důsledné uplatnění vede k propadu stovek miliónů lidí do chudoby a miliardám lidí upře možnost dostat se z chudoby? Proč se za ideál považuje ideologie, která záměrně mlčí o nesmírném prospěchu průmyslové civilizace pro miliardy lidí a pomocí absurdních katastrofických scénářů zdůrazňuje relativně nepodstatné a zcela zvládnutelné negativní vedlejší efekty průmyslové civilizace?

Číst dáleNo Image

Laissez Faire kapitalismus a "sociání cítění"

Čím svobodnější systém, tím bohatší mají ti, jejichž produktivita je výrazně podprůměrná, možnost uplatnění a výdělku. A čím svobodnější systém, tím výraznější je míra benevolence mezi lidmi – nebudou se cítit vzájemně svázáni nezvolenými a násilím vnucenými závazky.No Image

Do penze dle státního diktátu

Státní penzijní
systém by se neměl „reformovat“. Měl by být postupně úplně odstraněn, protože
je od počátku nemravný. Vychází
z mylného předpokladu, že každý člověk odpovídá za život ostatních.


No Image

Jak mohou altruisté reformovat veřejné finance?

V níže uvedeném dialogu hovoří autor (A) se
socialistou (S) a ekonomem (E) o reformě veřejných financí. Samozřejmě, že
ekonom může být (a v drtivé většině případů dnes je) zároveň i
socialistou, nicméně rozlišení na S a E je vhodné pro oddělení specificky
ekonomických argumentů od obecnějších morálních a politicko-filozofických
argumentů.


No Image

Přídavky pro státní děti

Socialisté pod vedením pana Špidly prosadili, že stát bude napříště vyplácet přídavky na každé dítě nezávisle na příjmech či majetku jeho rodičů. Opoziční "pravicoví" poslanci se bouří, protože podle nich by přídavky neměli pobírat bohatí, ale jen chudí. Svůj majetek tedy máme obětovat, ale jen chudým.


No Image

"Sociální politika" státu vs. individuální práva člověka

Představte si, že vám někdo drží u hlavy pistoli a požaduje peníze. Myslím, že v takovém případě je pro vás celkem bezvýznamné, o jaký druh pistole se jedná a jakou má ráži. Nezajímá vás, zda útočníkem je usměvavý blonďák nebo zamračený brunet. Jste nevinen, a jde vám především o to, že na vás někdo páchá násilí, ačkoli jste k němu nezavdal sebemenší příčinu.