Zahraniční politikaNo Image

Čína zaslouží izolaci, nikoli olympiádu

Článek je z archívu, původně byl publikován 16. 7. 2001

S čínskou společností to není zas až tak špatné a morální otázky rozhodně nejsou prvořadé. To je podstata sdělení, které Mezinárodní olympijský výbor předává čínské komunistické diktatuře a celému světu svým nedávným rozhodnutím, že Olympijské hry 2008 bude hostit Peking.


No Image

NATO není armádou spásy

NATO stále více upadá do bezzásadové a bezzubé rozbředlosti, stejně jako americká zahraniční politika, o ostudné zahraniční politice evropských spojenců ani nemluvě. NATO se i nadále bude vnitřně rozkládat jak díky nepřekonatelným a stále se zvětšujícím trhlinám a rozporům v přístupech USA a Evropy, tak zejména díky altruistické morální hnilobě ničící naší civilizaci.
NATO může být v budoucnu zase pevnou hrází svobody, ale jen tehdy, pokud lidé přijmou filozofii rozumu a odmítnou morálku sebeobětování.


No Image

Izrael má morální právo na existenci

Rostoucí tlak na Izrael, aby vyjednával s Arafatem je důsledkem bezzásadové mentality, zaměřené pouze na bezprostřední přítomnost. Podrobení se vydírání – ničím jiným volání po dohodě „území za mír“ totiž není – je hluboce nemorální a nepraktické. V jiné verzi onoho „území za mír“ byl v roce 1938 učiněn nacistickému Německu ústupek, jež mu dovolil zabrat části území Československa jakožto „domoviny“ árijského lidu; výsledkem bylo povzbuzení Hitlera k zahájení světové války.