Články od Peter Schwartz

No Image

Feministická válka proti objektivitě

Přestože feministky prohlašují, že bojují za spravedlnost pro ženy, vychází stále víc najevo, že jejich skutečným cílem je zničení spravedlnosti. Přesněji řečeno, jejich úmyslem je zlikvidovat to, co činí spravedlnost možnou: objektivní měřítka.


No Image

Na obranu nerovnosti příjmů

Nerovnost příjmů představuje v systému svobodného trhu dobro; kampaň proti ní spočívá na egalitářském stanovisku, že těm nejschopnějším by nemělo být dovoleno předstihnout ty nejméně schopné.


No Image

Svoboda vs. neomezená vláda většiny

Koncepce svobody spočívá na pojetí státu, jehož moc je
omezena na ochranu individuálních práv, zatímco koncepce demokracie spočívá na
pojetí státu vládnoucího neomezeně, na principu většiny. Musíme
zastavit zmatek, který vyplývá z neustálého zaměňování těchto opačných
myšlenek.


No Image

Přitažlivost altruismu

A jednoho dne, v nepříliš vzdálené budoucnosti, se lidé ohlédnou zpět za dnešní kulturou a s údivem se budou ptát: Co, proboha, mohlo být na altruismu tak přitažlivého?