SvátkyProč by měly být Vánoce více komerční

Život vyžaduje rozum, sobectví, kapitalismus; což jsou hodnoty, které by Vánoce měly oslavovat – a ve skutečnosti, za vším tím předstíráním, také oslavují. Je načase zbavit Vánoce Ježíše Krista, a přeměnit je v hrdě egoistickou, pro-rozumovou, světskou, komerční oslavu.

Článek je z archívu, překlad byl původně publikován 20. 12. 2001.


V čem spočívá význam oslavy Nového roku?

Význam většiny svátků je zřejmý: Valentýn je oslavou lásky; 4. červenec oslavou nezávislosti; Den Díkůvzdání oslavou produktivity; Vánoce oslavou dobré vůle vůči lidem. Význam oslavy Nového roku – celosvětově nejrozšířenějšího svátku – však zřejmý není.


Připomeňme si americký Den nezávislosti

4. července 1776 byla v Pensylvánii přijata Deklarace nezávislosti, na jejímž základě vznikl suverénní americký národ se svým vlastním svobodným státem. Deklarace poprvé v dějinách definovala lidskou bytost jako držitele určitých neoddiskutovatelných práv: na život, svobodu a vlastní cestu ke štěstí.


Jak Člověk v tísni ukradl Vánoce

Charita nezvyšuje morální kredit dárce, ale vzdá-li se něčeho zbytného ve prospěch někoho, kdo si pomoc zaslouží, jedná takový člověk morálně, v souladu s egoistickou etikou. Člověk v tísni se však, jakožto altruistická organizace, i tento princip snaží popřít.


No Image

Sobecké Vánoce a šťastný nový rok

Připomíná-li někdo zejména o Vánocích, že Evropa a západní civilizace vzešly z křesťanských kořenů a
hodnot, a proto je třeba se držet víry a křesťanské morálky, je třeba na tento
nesmyslný a nepravdivý argument i o Vánocích jasně odpovědět: Západní
civilizace nevzešla především z křesťanství a nevzešla především
z náboženství.

Článek je z archívu, původně byl publikován 20. 12. 2004.No Image

Láska a sobectví

Každoročně o Valentýnu je páchán určitý filozofický zločin. Ve skutečnosti
je páchán průběžně po celý rok, ale tento svátek zhoubnost tohoto
zločinu zvětšuje. Je jím propagace široce rozšířené lži: myšlenky,
že láska je nesobecká.

Článek je z archívu, původně byl publikován 23. 2. 2005.