Články od Alex Epstein

No Image

Odmítněme snahy o „internetovou neutralitu“

Široká podpora internetové neutrality mezi úspěšnými internetovými společnostmi, jako je Google, Microsoft, Yahoo, eBay a Amazon, je krátkozraká a zavrženíhodná. Tyto společnosti, jimž přinesla neomezená svoboda internetu nesmírný prospěch, se dnes, pod egalitářskou vlajkou „rovného přístupu“, snaží stejnou svobodu odepřít inovativním poskytovatelům a ambiciózním konkurentům.


No Image

Oslavujme nerovnost příjmů

Demokratičtí a republikánští kandidáti na prezidenta spolu diskutují téměř na jakékoliv téma – ale takřka všichni se shodnou na jedné věci: Amerika čelí krizi „nerovnosti příjmů.“


No Image

Význam volebního práva

Politikové, intelektuálové a aktivisté propagují při každé příležitosti voleb
zdánlivě vlasteneckou, avšak zcela neamerickou myšlenku: názor,
že naším nejdůležitějším právem a zdrojem jedinečnosti Ameriky je
volební právo.


No Image

Klonování je morální

Jakýkoli pokus o zákaz klonování by měl být natrvalo odmítnut, protože klonování – ať již za léčebným či rozmnožovacím účelem – je dobrem.