Otevřený dopis ředitelům firem: Braňte svou ziskovou motivaci, nebo zahynete.

Vážení ředitelé:

Jako vděčný zákazník produktivních amerických firem – jako někdo, kdo ví, že jeho prospěch závisí na Vašem prospěchu – Vás naléhavě žádám, abyste se přestali omlouvat Vašim nepřátelům. Přestaňte volat po „reformě“ spočívající v nárůstu dalších ochromujících státních regulací, po „reformě“, která z Vás má udělat „lepší firemní občany“. Jste terčem pokračujícího honu na čarodějnice a ke své škodě se plazíte před svými pronásledovateli.

Drtivá většina z Vás se nedopustila žádných zločinů, a přesto jste na sebe přijali kolektivní vinu za zločiny jiných. Přijali jste myšlenku, že podvody spáchané hrstkou lhářů jaksi vyžadují odčinění ze strany všech businessmanů. „Musíme a budeme jednat kolektivně, abychom znovu získali důvěru ztracenou kvůli nezodpovědné bezohlednosti několika jedinců“ zazněl slib od Business Roundtable, organizace reprezentující některé z nejúspěšnějších amerických firem. Téměř každý z Vás jednoznačně podpořil vládní kampaň směřující k omezení Vaší svobody – tím, že stát bude zasahovat do detailů Vašich účetních postupů, do volby firem s nimiž se můžete sdružovat, a rozhodování o tom, koho smíte jmenovat do správních rad.

Když  11. září islámští teroristé zabili 3000 Američanů, nikdo nevolal po kolektivním úsilí všech muslimů k „obnovení důvěry“ veřejnosti. Když „eko-teroristé“ vyhazují do vzduchu domy a vypalují lyžařská střediska,  nikdo nevolá po vytvoření Rady pro dohled nad ekology, která by preventivně bránila ekologům v dalších destruktivních činnostech. Proč jsou pouze businessmani kolektivně očerňováni a jedná se s nimi, jako by byli předem vinni, dokud neprokáží opak?

Neříkejte, že je to proto, že „nedáváte dost společnosti“. Všichni víme, že businessmani produkují počítače, letadla, léky a jídlo, které zkvalitňují naše životy. Nejste zatracováni pro to, co ostatním přinášíte, ale pro to, co Vás motivuje. Říkají nám, že ostatní skupiny mají „vznešené“, nesobecké motivy – muslimové slouží Alláhovi,  ekologové se obětují pro dobro přírody. Nezáleží na tom, ke kolika teroristickým útokům ještě dojde ve jménu muslimského džihádu proti ne-muslimům, nebo ekologickým tažením na „ochranu přírody“ před člověkem – na motivy těchto skupin se pohlíží jako na vnitřně morální a dobré cíle. Na Vás se naopak nahlíží jako na vnitřně nemorální. Vaše „zkažená“ touha po zisku je oním důvodem, proč jste vždy první, na koho se svaluje vina za každý společenský problém – počínaje krachem akcií přes energetikou krizi až po rostoucí obezitu – a proč  řešením je vždy další regulace.

Proto musíte nekompromisně hájit právě Váš motiv. Musíte zřetelně prosazovat Vaše morální právo vydělávat peníze – ne proto, že je hodláte použít za nějakým „společensky prospěšným“ účelem, ale protože jste si je zasloužili a jste oprávněni užívat z nich plynoucího prospěchu.

Namísto toho se jen omlouváte za své sobecké zájmy. Tvrdíte, že Vaším skutečným cílem je sebeobětování, že se svých zisků rádi vzdáte pro „veřejný prospěch“. Doufáte, že Váš smířlivý postoj zlepší Váš dojem u veřejnosti a předejdete tak větší státní regulaci a dalšímu vyvlastňování Vašeho bohatství. Cožpak už tento přístup někdy fungoval? Nebo spíše jen přenechal oblast morálky nepřátelům kapitalismu, a přinesl tak jen větší a větší omezování podnikání?

Vlastně jen schvalujete své vlastní pronásledování. Uznáváte, že nemáte žádné morální právo na zisky, které jste si zasloužili, a že nejhlubším ospravedlněním Vaší existence je ochota se sebezapřením sloužit ostatním. Sebevětší altruistická póza však neodvrátí útoky založené na nenávisti k ziskům, kapitalismu a vlastnímu zájmu. Každý ví, že podstatou Vaší práce je usilování o zisk. Tím, že se snažíte skrýt její pravou podstatu, jen dáváte najevo, že se za ní stydíte, a zůstáváte tak zcela bezbranní. Pokud budete sále opakovat všeobecně přijímanou falešnou frázi, že ctnost tkví v nesobecké službě, vystavíte se jen většímu očerňování, obviňování, soudním sporům a dalším státním regulacím.

Vaší jedinou možností, pokud chcete přežít a být svobodní, je morálně odzbrojit Vaše nepřátele tím, že budete vyzdvihovat ctnost vydělávání peněz. Braňte své sledování zisku. Buďte hrdí na to že, jste zbohatli; Váš příjem – na rozdíl od příjmu politiků, kteří Vás odsuzují – není výsledkem donucení, ale poctivé výroby a svobodného obchodu. Odsuzujte regulace, které s Vámi zacházejí jako se zločinci. Nahlas řekněte, že i na Vás se vztahuje Prohlášení nezávislosti – že Váš vlastní život, svoboda a sledování štěstí jsou Vaším nezcizitelným právem a  není třeba, abyste je ospravedlňovali tím, že se ponížíte do role bezprávných služebníků „společnosti“.

Businessmani, mějte se na pozoru: omlouvání se nepřátelům Vaší morálky Vás vede k záhubě. Najdou se mezi Vámi takoví, kteří budou mít odvahu se jim postavit a bojovat?

Z anglického originálu „An Open Letter to CEOs:Defend the Profit Motive – or Perish.“ přeložil Vavřinec Kryzánek
září 2002

Sdílejte...

Přidej komentář jako první k "Otevřený dopis ředitelům firem: Braňte svou ziskovou motivaci, nebo zahynete."

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*