Články od Yaron Brook, Peter Schwartz

No Image

Izrael má morální právo na existenci

Rostoucí tlak na Izrael, aby vyjednával s Arafatem je důsledkem bezzásadové mentality, zaměřené pouze na bezprostřední přítomnost. Podrobení se vydírání – ničím jiným volání po dohodě „území za mír“ totiž není – je hluboce nemorální a nepraktické. V jiné verzi onoho „území za mír“ byl v roce 1938 učiněn nacistickému Německu ústupek, jež mu dovolil zabrat části území Československa jakožto „domoviny“ árijského lidu; výsledkem bylo povzbuzení Hitlera k zahájení světové války.