Nejde jen o Hizbaláh

Zatímco Izrael usiluje o zničení teroristů a konečně se odhodlal k systematické válečné operaci v Libanonu, okolní svět stále hovoří o „diplomatickém řešení“, o příměří, o nasazení mezinárodních „mírových jednotek“ na jihu Libanonu.


Každý racionální člověk se v případě války či jiného použití síly v prvé řadě zajímá o to, kdo je v právu, tj. kdo zahájil útok a kdo se brání. Jenže racionalita a morální hodnocení se již z politiky dávno vytratily. Kromě Izraele a Spojených států snad nikdo oficiálně neargumentuje, že Izrael má právo na sebeobranu a že jeho odpověď je správná. Přitom je to zcela evidentní a nepochybné. Každý ví, že islámský terorismus (s velkou morální podporou či alespoň tichou sympatií okolních islámských zemí pod vedením Iránu) usiluje o vyhlazení Izraele z mapy světa.


Co se to stalo se světem? Jak si může Generální tajemník OSN dovolit říci, že reakce Izraele, na nějž dopadají rakety útočníka, je nepřiměřená? Jak mu může taková hanebnost beztrestně projít? Cožpak si před více než půl stoletím při napadení Pearl Harboru Japonskem nebo Británie Německem někdo troufl pochybovat o právu Ameriky a Británie na sebeobranu a navrhnout něco tak absurdního a ostudného jako příchod „mezinárodních sil“ do Japonska a Německa, které by „stabilizovaly“ situaci v zemi agresora? Cožpak se někdo snažil bránit napadeným zemím rozvinout celoplošnou válku s cílem zničit agresivního nepřítele? Nemravná a absurdní organizace OSN (jejíž podstatou je usmiřování zla s dobrem), ještě tehdy neexistovala, a nemohla tak posílat své jednotky, aby bránily napadené zemi vést účinnou sebeobrannou válku.


Izrael se vůči obvinění, že způsobuje utrpení nevinným libanonským civilistům, ohrazuje tím, že se neustále omlouvá, že nebojuje proti Libanonu ale Hizbaláhu. Izrael se však nebrání Hizbaláhu ale útoku cizí země, Libanonu, která nejen že podporuje a toleruje teroristickou organizaci na svém území, ale dokonce si její zástupce demokraticky volí do parlamentu a umožňuje tak jejich velký politický vliv na správu země. Říkat, že se Izrael brání Hizbaláhu, je stejně nesmyslné jako tvrdit, že Británie byla napadena a válčila s nacistickou stranou a ne s Německem. Izrael by měl učinit vše, co je nutné pro dlouhodobou ochranu svých občanů před útoky nepřítele. Neměl by riskovat životy svých denodenně bombardovaných civilistů ani svých vojáků proto, aby se při sebeobranných vojenských operacích nezkřivil vlásek ani jednomu libanonskému civilistovi, který možná nepodporuje Hizbaláh. Odpovědnost za jakékoli civilní ztráty a utrpení leží na Libanonu (a potažmo samozřejmě na Íránu a Sýrii), nikoli na oběti agrese, kterou je Izrael.


Žádat příměří a hledat „mezinárodní konsenzus“, jak to dnes i v minulosti ostudně předvádí EU a OSN, neznamená nic jiného než zavírat oči před realitou, vzdávat se zlu a ukazovat svou morální slabost. Ano, Chamberlain se také s Hitlerem diplomaticky dohodl a na chvíli usmířil. Ale výsledkem byla bitva o Británii a 2. světová válka. Vždy totiž platilo a platit bude, že appeasment útočníka nezastaví ale posílí a povzbudí, protože mu ukáže slabost oběti, kterou se snaží zotročit nebo zničit.


Na Blízkém východě nejde jen o terorismus, o Hizbaláh či Hamás. Jde o sebezáchovný boj sekularizované západní kultury proti expanzivnímu středověkému světu islámské víry. K zásadnímu střetu světa rozumu, civilizace a svobody se světem důsledného mysticismu, barbarství a diktatury musí dojít. Jde o to, aby díky zbabělé politice usmiřování nezískali jaderné zbraně ti, které žádná jaderná protiváha nezastaví, protože sebevraždu a smrt považují za bránu do ráje.


Zbabělá a sebeochromující politika Západu je výsledkem filozofické katastrofy, kterou nejlépe symbolizují fráze „nikdo není majitelem pravdy“, „svět není černobílý“ a „nic neplatí absolutně“. Teprve až lidé pochopí jejich zhoubnost a ničivost, přestanou volat po mezinárodním konsenzu, přestanou odsuzovat „jednostranné“ akce a budou sebevědomě a s plnou morální jistotou bránit své právo na život.

Sdílejte...

3 Komentáře k "Nejde jen o Hizbaláh"

 1. Mslím, že autor článku pan J.Kinkor popsal situaci zcela spravně.

  Pokud se západní politici nechtěji poucit z "Mnichova", budeme ho zrejmě muset znovu prožít. Dost možná, že se stejnými nebo i většími důsledky, protože islamofašismus je schopen obsáhnout větší část zeměkoule, společně s frustrovaným třetím světem, který stojí "před branami" západu.

  Jisté je, že vše souvisí se vším. Měli bychom se i my vážně zamýšlet, čím jsme přispěli k této situaci. Příčiny jsou "hmatatelné": Pokles morálky, všeobecný relativismus a život motivovaný pouhou spotřebou.

  Australané se brání: premiér John Howard a ministr financí Peter Costello.
  Oba vrcholní představitelé se vyjádřili v TV k radikálnímu islámu naprosto jasně a příkladně: „Muslimům, kteří chtějí žít v Austrálii pod zákonem šarie, bude sděleno, aby opustili Austrálii, neboť to je stát sekulární.
  Nebudou-li uznávat naše hodnoty, ale prosazovat svůj teokratický stát se zákonem šaría, potom pro ně Austrálie není ten správný stát. Říkáme islámským duchovním, že dva zákony u nás platit nebudou. Potom bude pro ně lepší odejít do země, kde zákon šaría praktikují. Všichni, kdo se nechtějí stát Australany a sdílet naše hodnoty, se mohou klidit. Zvyknout si musí muslimové, ne my! Nebudeme to už déle poslouchat, že se některému jedinci nebo nějaké kultuře ubližuje. Od útoku teroristů v Bali, při kterém zahynulo mnoho Australanů, je náš patriotismus silnější.
  Nejsme proti imigraci, ani proti tomu, jestliže ně-kdo hledá lepší život v naši zemi, ale imigranti i domácí musí pochopit, že multikulturalismus vede k popření naší suverenity a národní identity.
  Máme vlastní kulturu, vlastní jazyk i životní styl. Kdo chce žít v naší zemi, ať se učí anglicky. Vět-šina Australanů věří v Boha. Nejsme křesťanští pravicoví extrémisté, ale tento národ vytvořili křesťanští mužové a ženy na křesťanských zákla-dech. A je správné, že je to vidět také na školních zdech. Koho to uráží, ať si hledá jinou zemi, neboť Bůh je součástí naší kultury. Akceptujeme vaší víru a neptáme se proč. Očekáváme od vás, mus-limů, že budete akceptovat naší víru a žít s námi v pokoji.
  Koho uráží náš „Jižní kříž“, ať si hledá jiné místo na planetě. Jsme spokojeni s naší kulturou, nemá-me důvod ji měnit a nestaráme se o to, jak to vy-padá v zemích, odkud jste přišli. Můžete si svou kulturu zachovat, ale nevnucujte ji druhým. To je naše země, náš životní styl a umožňujeme každé-mu mít na něm podíl, ale chcete-li si stěžovat,
  naříkat a nadávat na naši vlajku a na naši křesťan-skou víru nebo náš způsob života, pak bych vám doporučil využít další přednosti australské svobo-dy: práva opustit Austrálii! Když se vám u nás nelíbí, pak jděte. Nebudeme vás nutit, abyste zů-stali, chcete-li ovšem zůstat, pak akceptujte zemi, která vás přijala“.
  „Muslimové, kteří neuznávají naše hodnoty, mo-hou zemi opustit“, prohlásil i ministr školství Brendan Nelson.
  (německý weblog Politisch inkorrect, 17.9.06)

  Australané dál příkladem!
  Australský premiér John Howard vyzval celý arab-ský svět k uznání práva Izraele na existenci. Sou-časně vyzval také Izrael k přijetí palestinského státu. K dosažení míru na Blízkém východě je zapotřebí obou stran.
  „Arabský svět musí bezpodmínečně a bez výjimek uznat právo Izraele na život v míru a v bezpečných hranicích“, prohlásil Howard na konferenci o bez-pečnosti v australském hlavním městě.
  „Arabský svět, včetně Sýrie, Hisb´alláhu, Hamásu i Íránu se musí vzdát myšlenky na zahnání Izraelců do moře“, pokračoval premiér. Odsoudil íránské úsilí získat nukleární zbraně a vyzval Írán k plnění rezoluce OSN 1696 z 31.7.2006.
  „Austrálie je povinná hledat diplomatické řešení a OSN musí jednat rychle a rozhodně, chce-li si zachovat důvěryhodnost“, dodal australský premi-ér. Zprávu přinesl izraelský levicový deník Ha´arec.
  (Israelnetz Nachrichten, 26.9.06)

 2. OSN je historicky prodloužená ruka komunistické KGB a politiky SSSR. A součastní političtí zástupci, až na malé výjimky, jen prahnou po korytě. Ideály pravice jsou jim ukradené. Židům se neodpouští jen proto, že jsou úspěšní. Součet takto nastavené konstalace faktů je zničující, pro celé lidstvo.

 3. Jen cekam, kdy Libanon dostane darem nejakou zemicku.

  Miluj nepritele sveho!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*