Články od Daniel Martinek

Běžte poděkovat kouřícím komínům

Jenom díky industriálnímu pokroku a industriální civilizaci, a to i se všemi jejími škodlivými emisemi, plastovými odpady v oceánech, s jejími toxickými mikročásticemi a jadernými katastrofami, s jejím smradem, prachem a popílkem, žijete zdravě a jen díky ní je vaše celková délka a kvalita života po všech stránkách nezpochybnitelně tou nejvyšší v dějinách lidstva. Opovrhovaný a zatracovaný průmysl vám dal šanci žít lépe a déle.
K ideálům multikulturalismu

Obhajoba kulturní (etnické) pestrosti jako vyšší kvality, je proto donebevolající rasismus. Domnívám se, že toto je pravděpodobně jedna z nejnebezpečnějších živých rasistických myšlenek současného intelektuálního světa.


No Image

Proti hanobení nenávisti

Dejme tomu, že hate speech paragraf č. 356 trestního zákona v našem právním řádu existuje, ale píše se rok 1936! V Německu právě v platnost vstoupily norimberské zákony a vy jste redaktorem pražského židovského rodinného časopisu.


No Image

K politice ochrany spotřebitele

Politiku ochrany spotřebitele nelze žádným způsobem zefektivnit či reformovat. Nelze vylepšit politiku, která je v principu degradací jednotlivce na nepodstatnou buňku celku, jež je podřízena společnosti (tj. jakýmkoli potřebám a přáním ostatních). Nelze vylepšit něco, co je ve své podstatě vydíráním a loupeží.


No Image

Ellsworth Toohey by zajásal

Znovu si v mysli přehrávám slova bruselských organizátorů našich životů a vybavuje se mi Ellsworth Toohey, obludný filozofický ničitel z románu Zdroj. Jistě by nad praktickými výsledky svého nihilistického úsilí zajásal. Svým bruselským žákům by udělil jedničku se žlutou hvězdičkou.


No Image

Takže extrémní znamená zlý?

Pojem „extrémní pravice“ je nesmyslný a nesmíme ho přecházet. Kohokoli, kdo jej užívá, je třeba zastavit a zásadně odmítnout celé tvrzení, v němž se tento ničivý antipojem vyskytuje.No Image

2084

Profitabilita pojišťoven rok od roku klesala. Některým akcionářům to vadilo, ale nemohli nic dělat. Nám se podařilo protlačit do pojišťoven nové veřejně prospěšné firemní hodnoty. Doporučili jsme, aby slovo zisk bylo z tzv. vizí a misí vyškrtnuto.
Namísto slova zisk jsme do firemních strategií začlenili jednotné cíle ochrany evropského spotřebitele a ochranu evropského životního prostředí. Základní firemními hodnotami byly vyhlášeny společenská zodpovědnost, firemní aktivity ve veřejném zájmu, snaha o zachování spravedlivého konkurenčního prostředí a anti-diskriminace.