Práva a egoismus

„Všechna práva spočívají na etice egoismu. Práva jsou sobeckým vlastnictvím jednotlivce – jsou jeho nárokem na vlastní život a svobodu, na vlastní majetek a sledování štěstí. Jen bytost, která je sama sobě cílem, může mít morální nárok na nezávislé jednání. Kdyby člověk existoval proto, aby sloužil jiné entitě mimo sebe, ať Bohu nebo společnosti, pak by neměl práva, nýbrž jen povinnosti sluhy.“

Leonard Peikoff, Objektivismus: Filozofie Ayn Randové (český překlad), s. 348, Berlet, 2001

Sdílejte...

Přidej komentář jako první k "Práva a egoismus"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*