Články od Ayn Randová

No Image

Síla morálky

"Navzdory mnohým svým iracionálním názorům a činům, nedůslednostem, pokrytectvím a únikům nejedná většina lidí proti tomu, co považují za morálně správné a neodmítají morálku, kterou přijali.Porušují ji, podvádějí ji, ale nepůjdou proti ní. A když…


No Image

Radikálové za kapitalismus

Kapitalismus není systémem minulosti, je systémem budoucnosti – má-li mít lidstvo nějakou budoucnost. Ti, kdo za něj chtějí zápasit, musejí zahodit označení „konzervativci“.“Konzervatismus“ byl vždy zavádějícím jménem, nepatřičným pro Ameriku. Dnes už není co „konzervovat“….


No Image

Člověk může být dokonalý

Zavrhněte onu záminku k neomezenému zlu, kterou je tvrzení, že člověk je nedokonalý. Podle jakého měřítka tak soudíte? Přijměte za svůj fakt, že v morálním světě vám nic menšího než dokonalost neprojde. Skutečná dokonalost však…
No Image

Láska není slepá

Láska je vyjádřením filozofie – podvědomě zastávaného filozofického světonázoru – a snad žádný aspekt lidské existence nepotřebuje uvědomění si filozofie a její síly tak zoufale, jako láska.
No Image

Dobro a zlo

„V jakémkoli kompromisu mezi jídlem a jedem může zvítězit jedině smrt. V jakémkoli kompromisu mezi dobrem a zlem získává jedině zlo.“No Image

Abstrakcím nikdo neunikne

V tom, zda integrovat vaše pozorování, vaše zkušenosti a vaše poznání do abstraktních myšlenek, tj. principů, nemáte žádnou volbu. Jde o činnost, kterou nevyhnutelně a nutně provádíte. Vaše volba spočívá v tom, zda jsou vaše principy pravdivé či falešné, zda představují vaše vědomě přijatá přesvědčení – anebo jsou jen beztvarou směsicí náhodně nakupených představ, o nichž nevíte, kde se vzaly, zda jsou platné a co z nich vyplývá. Představ, z nichž většinu byste nejraději rychle odhodili jako horkou bramboru, kdybyste si uvědomili, co znamenají.


No Image

Morálka a dědičný hřích

Zřizujeme novou rubriku, kde budeme publikovat citáty z knih Ayn Randové a dalších objektivistických autorů.

Jako první citát přinášíme úryvek o vztahu morálky a dědičného hříchu z Galtova projevu z románu Atlas Shrugged.