Otázky a odpovědi Ayn Randové na téma „Smrt nevinných ve válce“

Níže jsou uvedeny editované úryvky z ústních otázek a odpovědí v rámci diskusí, které následovaly po dvou přednáškách Ayn Randové. Ani Ayn Randová ani správce její pozůstalosti konečné verze neautorizovali.

Ford Hall Forum 1972: „Jednota národa“

Otázka: Co by se mělo udělat ohledně zabíjení nevinných lidí během války?


AR: To je hlavní důvod, proč by se lidé měli zajímat
o povahu své vlády. Pokud kvůli netečnosti, hlouposti nebo bezmoci nedokáží
svrhnout špatnou vládu a zvolit si lepší, musejí platit za hříchy své vlády –
tak jako každý z nás musí platit za svoje hříchy.

Proto se musíme zajímat o politickou filozofii a v maximální možné míře usilovat o dobrý stát. Stát není nezávislou entitou, měl by zastupovat lidi daného národa.

Pokud se někteří lidé někde sžijí s diktátorským
režimem –jako někteří v Sovětském svazu nebo Německu –tak si zaslouží
totéž co jejich vláda.

Jediná věc, která by nás měla zajímat, je: kdo začal válku?
Pokud lze zjistit, která země to je, tak už nepřipadají v úvahu žádná
„práva“ této země, protože iniciovala použití síly, a dostala se tak mimo rámec
principu práv.

Národy jako takové nemají žádná práva, státy nemají žádná
práva, práva mají pouze jednotlivci. (viz „Collectivized Rights“ v knize
The Virtue of Selfishness)


Ford Hall Forum 1976: „Morální faktor“

Otázka: Předpokládejme, že Sovětský svaz inicioval
útočnou válku, dále předpokládejme, že v Sovětském svazu žije mnoho lidí,
kteří nesouhlasí s agresivní politikou vládnoucí skupiny. Jak byste se
vyrovnala s tímto problémem?

AR: Tato otázka je tak očividně nesprávná, že nechápu jak ji někdo může vyslovit vážně. Předpokládá totiž, že jednotlivec žijící v dané zemi může být ochráněn před společenským systémem, v němž žije a který přijal (neboť neemigroval). Podle této myšlenky se ostatní musí vzdát agresorovi –jinými slovy, buďme zatracenými pacifisty, kteří nebudou bojovat,
ani když na ně někdo útočí, protože by mohli zabít nevinné lidi.

V Sovětském svazu není mnoho nevinných – a ti jsou
zejména v koncentračních táborech.

Pokud byste mohli žít nezávisle na systému, tak, že byste
nemohli být zataženi do nespravedlivé války, tak byste se nemuseli zajímat o
politiku. Ale ve skutečnosti bychom se měli zajímat, zda žijeme ve správném
společenském systému – protože politický systém, ať dobrý nebo špatný, je
vytvořen v našem jménu a my za něj neseme zodpovědnost.


Nikdo se nemusí smířit s agresí nebo vzdát se svého
práva na sebeobranu ze strachu, že může zranit někoho jiného, ať vinného či
nevinného. Když k vám někdo přistoupí se zbraní v ruce, odpovíte mu silou,
pokud máte špetku sebevědomí, a to bez ohledu na to, kým je, nebo kdo stojí za
ním. Pokud vás hodlá zničit, musíte jednat tak, co jak velí posvátnost vašeho
vlastního života.

přeložil Vavřinec Kryzánek
březen 2003

Sdílejte...

Přidej komentář jako první k "Otázky a odpovědi Ayn Randové na téma „Smrt nevinných ve válce“"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*