Radikálové za kapitalismus

Kapitalismus není systémem minulosti, je systémem budoucnosti – má-li mít lidstvo nějakou budoucnost. Ti, kdo za něj chtějí zápasit, musejí zahodit označení „konzervativci“.“Konzervatismus“ byl vždy zavádějícím jménem, nepatřičným pro Ameriku. Dnes už není co „konzervovat“. Etablovanou politickou filozofií, intelektuálním hlavním proudem a statusem quo je kolektivismus. Ti, kdo odmítají všechny základní premisy kolektivismu, jsou radikály v pravém slova smyslu. „Radikální“ znamená „fundamentální“. Dnes musejí bojovníci za kapitalismus být nikoli „konzervativci“ ale novými radikály, novými intelektuály a především novými a oddanými moralisty.

Conservatism: An Obituary,”
Capitalism: The Unknown Ideal, s. 201

Sdílejte...

3 Komentáře k "Radikálové za kapitalismus"

  1. Jako symbol a zároveň i vítěz amerického kapitalismu nad sovětským socialistickým systémem je často označován prezident Ronald Reagan. Ayn Randová ho však neměla v oblibě, ale mě by zajímalo, jestli jí vadil jeho konzervativismus nebo i jiné věci? Ptám se především na to, zda bylo podle Ayn (nebo objektivismu celkově) přípustné, aby USA v rámci studené války podporovala natolik nechutné diktatury, jako v Salvadoru (proti levici), Pol Pota (proti vietnamským silám v Kambodže), kteří vraždili lidi jako na běžícím pásu. Lze chápat jako morální a spravedlivou věc podporovat fašisty jen kvůli tomu, aby nezvítězili komunisti, přestože oba režimy potlačují svobodu a koupají se v krvi? Dle mého názoru by měl stát podporovat pouze taková hnutí, která směřují ke svobodě, nikoli k jiné formě útlaku, jako byli fašisti v Jižní a Střední Americe.

    • Uznávají objektivisté heslo účel světí prostředky i v zahraniční politice?

      • Miroslav Ruza | 25. 7. 2014 z 16:51 |

        Ne, Objekivismus zásadně neuznává "účel světí prostředky", tedy ani v zahraniční politice.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*