Články od Harry Binswanger

No Image

Morálka a přikázání

"Mám-li hovořit vaším jazykem, řekl bych, že jediným morálním přikázáním člověku je toto: Budeš přemýšlet. Ale fráze "morální přikázání" je protimluvem. Morální je to, co je zvoleno, nikoli přikázáno, to, co je rozumem pochopeno, nikoli to, co je…