Ostatní

No Image

Stávka učitelů

Stávka učitelů,k níž má brzy dojít, je bezcenná a beznadějná. Ne proto, že učitelé by si neměli „brát žáky za své rukojmí“, jak si možná myslí mnozí naši socialisticky uvažující spoluobčané, nýbrž proto, že její cíl je nesmyslný.


No Image

Stát rozhodne, na co se budete dívat v televizi

Domníváte se, že volba pořadů, které chcete v médiích sledovat, je věcí Vašich estetických kritérií? Že provozovatel televize, novin či internetového serveru má mít svobodu v tom, jaký obsah svým divákům nabídne? S tím se ve společenství Evropské unie rozlučte.No Image

Proti branné povinnosti

Profesionalizace armády se i u nás konečně
stala vážným politickým tématem, s nemalou nadějí na brzké zákonné
ukotvení. I když se jedná o významný a správný krok, je podepírán falešnými
argumenty. Nejde tedy o žádoucí zásadní posun v politickém a
morálním myšlení těch, kdo jej prosazují.


No Image

Kapitalismus v Čechách

Často se v tisku píše o kapitalismu v Čechách a před časem se dokonce president Václav Havel rozhovořil o tzv. „mafiánském kapitalismu“. Skutečnost je ale taková, že zde nikdy nic, co by i jen vzdáleně připomínalo kapitalismus, nebylo, a použití výrazu „mafiánský kapitalismus“ jen svědčí o zásadním nepochopení tohoto systému v nejvyšších vládních kruzích.


No Image

Česká televize – dnes věc (bohužel) veřejná

Stát v racionální společnosti má jedinou funkci – chránit individuální práva. Jakákoli angažovanost státu ve vysílání a jakákoli jeho regulace je nesmyslná, popírá funkci státu a pošlapává práva soukromých subjektů. Všechny tradiční argumenty, kterými je etatismus ve vysílání hájen, jsou falešné.