Ostatní

No Image

Bankéř s morální odvahou

Generální ředitel BB&T John Allison zaujal v reakci na vyvlastňování hluboce morální a odvážný postoj. BB&T nebude jako banka půjčovat žádné peníze na projekty, při kterých stát použil princip vyvlastnění.No Image

Televizní a rozhlasové daně

„Vážený poplatníku“, oslovil mě nedávno dopis z vymáhací agentury, kterou si Česká televize najala k pronásledování lidí, kteří mají doma televizi. Škoda, že
to oslovení neobsahovalo ještě přívlastek „daňový“, aby si alespoň úplně každý
uvědomil, že zákonem uvalené „poplatky“, které jsme pod pohrůžkou státní síly
nuceni odevzdávat České televizi, ničím jiným než daní nejsou.


No Image

Peníze nebo život!

Když vtrhne zloděj do banky a se slovy „peníze nebo život!“ namíří pistolí
na své oběti, lze jen doufat, že bude dopaden a jménem zákona prosazeno
právo a spravedlnost. Tentokrát je však zločincem požadujícím na
bankách „peníze nebo život“ sám stát.No Image

Význam volebního práva

Politikové, intelektuálové a aktivisté propagují při každé příležitosti voleb
zdánlivě vlasteneckou, avšak zcela neamerickou myšlenku: názor,
že naším nejdůležitějším právem a zdrojem jedinečnosti Ameriky je
volební právo.


No Image

Vyvlastnění na Slovensku

S pobouřením jsem zaznamemal zprávu, že slovenská vláda se rozhodla vyvlastnit soukromé pozemky (pro vstup jistého zahraničního investora). Jde o skandální pošlapání práva na majetek.No Image

Umučení člověka

Když se před premiérou objevila obvinění filmu z antisemitismu, které producenti popřeli, na film se sesypala řada urážek z nejrůznějších kruhů. Ale když nám přední osoby, které za filmem stojí říkají, že to nejsou jen Židé, ale všichni lidé, kteří jsou za smrt Ježíše zodpovědní, hlas morálních urážek ztichl.

Zkusme si tedy klást otázky, na které se nikdo neptá. Proč je nemorální připisovat vinu všem Židům, ale není nemorální ji připisovat veškerému lidstvu? Jak může kdokoliv vědět, aniž by vzal v úvahu konkrétní konání a volbu, že vy nebo já jsme vinní? Jak můžete být vy nebo já zodpovědní za smrt muže, který zemřel někdy před dvěma tisíci lety?


No Image

Za individualismus v česko-německých vztazích

Stále častěji a hlasitěji zaznívají požadavky sudetoněmeckých organizací na navrácení zkonfiskovaného majetku v Čechách. Důrazně je požadována i omluva Čechů za násilnou deportaci po druhé světové válce. Situace dospěla do stádia, kdy co nevidět bude podána žaloba k soudnímu dvoru ve Štrasburku. Jedinou opozici v probíhající mediální diskusi přestavují čeští politici. Ti argumentují událostmi druhé světové války a obhajují domnělé právo na pomstu vůči všem Němcům. Stanoviska obou stran však vyrůstají ze shodných principů. Kolektivní vina, dědičnost hříchů a rasismus.No Image

Být pro legální potraty znamená být pro život

Nedejme se splést morální jistotou nepřátel legálních potratů, morálka
nebo přesněji racionální světská morálka pro život na zemi
není na jejich straně. Být pro legální potraty znamená
zastávat názor morálně správný podle racionálních morálních
kritérií. Být pro legální potraty znamená být pro život.


No Image

Dopřejme umění svobodu, kterou si zaslouží

Za větší státní podporu umění se v článku “Proč ještě psát česky” (Respekt, 5. – 11. 1. 2004) bije spisovatelka Tereza Brdečková. Umění ve své nejlepší podobě zobrazuje a dramatizuje lidský ideál, ve své méně vážné formě baví a zpříjemňuje volný čas. Zdánlivě vznešený cíl k podporování, chtělo by se říci, ale u vznešených cílů by tím spíše mělo platit, že účel nesvětí prostředky.


No Image

Kam se ubíráme?

Větší smysl, než ve snaze o výběr a zdůraznění toho či onoho problému a jeho označení za nejdůležitější, vidím spíše v poznání, že všechny mají jednoho společného jmenovatele: iracionální pohledy většiny lidí na zásadní a nejhlubší otázky světa, poznání, člověka, morálky a politiky. Filozofická katastrofa způsobila ve sféře abstraktního myšlení naprostou perverzi, která proniká do každé oblasti našich životů.


No Image

Kniha není revolver

Pan Zítko, soudně stíhaný za vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf, má nezcizitelné právo vydávat a šířit jakoukoli knihu a jeho soudní pronásledování je hrubě nespravedlivé a hanebné.