Články od Luboš Zálom

No Image

Ayn Randová a šílené představy jejích kritiků

Co lze doporučit těm, kteří si chtějí udělat vlastní názor a nehodlají si nechat ustavičně lhát do očí? Určitě se nespoléhat na žlučovité kritiky, ale raději se sami seznámit s myšlenkami obhájců svobodné společnosti (třeba na www.aynrand.org) a spolehnout se na vlastní rozum. Je to to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.


No Image

Věci veřejné a důsledky neideologické politiky

Pochopení, proč máme žít jako egoisté, kteří odmítají obětovat sebe druhým i druhé sobě, je naprosto klíčovým požadavkem, má-li se v politice někdy v budoucnu něco změnit k lepšímu. Do té doby budeme jen svědky pestré přehlídky jedné neideologické strany za druhou.


No Image

Bez svobody není zdrojů

Svoboda je hlavním předpokladem pro to, aby lidstvo jednou bylo schopné, až to bude skutečně potřeba, ropu a jiné suroviny nahradit. Zatím však svobody ubývá. A není tedy divu, že pomalu ale jistě ubývá i zdrojů.


No Image

Se mnou nepočítejte!

Jestliže se domníváte, že stát má mít velmi omezené funkce, jestliže se vám nelíbí zákazy žárovek a podobné iracionální projevy státních zásahů, a jestliže se domníváte, že postupně spějeme ke stále tužšímu socialismu, zvažte, zda nevyjádřit svůj nesouhlas bojkotem akce, která tuto cestu k socialismu ilustruje a která jí slouží. Nejsme ovce, abychom se nechali sčítat, a stát není naším pastýřem.No Image

Sociologové stále lžou o extrémní pravici

Společenský systém, který by měl fungovat podle pravicových myšlenek dovedených do extrému by byl systémem bez daní, bez cel, bez centrální banky, ale i bez jakýchkoliv sociálních dávek, bez státního školství, nebo bez státem dotovaných průmyslových odvětví. Byl by to systém, jenž by v úplnosti respektoval integritu jedince a jeho naprostou nepodřízenost jakémukoliv kolektivu. Sociologové z agentury STEM však extrémní pravici přisuzují naprosto opačná témata.


No Image

Regulace nájemného a přiměřená cena

Jestliže by si pan domácí stanovil nájemné tak vysoké, že by si žádný potenciální nájemník nemohl dovolit tak velké peníze platit, žádná smlouva prostě nebude uzavřena – a tečka. Žádná “nepřiměřená cena” placena nebude. Jestliže se však najde alespoň jeden zájemce, který bude ochotný vysoké nájemné platit, smlouva bude podepsána a cena je zákonitě a logicky “přiměřená”.


No Image

Občan Havel proti rozumu a svobodě

Václav Havel je především životním odpůrcem rozumu. A jako odpůrce rozumu je následně i odpůrcem svobody. Přestože je Havel obklopen aurou bojovníka za svobodu, nikdy se nepokusil skutečnou svobodu obhajovat. Budiž mu k dobru, že bojoval proti komunistické totalitě – ovšem svoboda jednotlivce neznamená jen negovat jeden extrémní příklad nesvobody. Není možné pokládat se za bojovníka za svobodu, a přitom ve stejnou chvíli zpochybňovat důvod, proč bychom měli svobodu mít – tedy fakt, že máme rozum, jímž jsme schopni poznávat svět kolem sebe.


No Image

Zpráva o stavu unie aneb co Barosso neřekl

José Barroso, kdysi maoistický studentský vůdce, dnes předseda Evropské komise, si náležitě vychutnává svou roli faktického vládce Evropské unie a rozhodl se napodobit svého amerického soudruha. Stejně jako on přednesl svou “zprávu o stavu unie”.


No Image

Veřejný zájem vs. právo na majetek

Zdrojem přirozených práv je realita, nikoliv legislativa. Lidmi vytvořené zákony mohou přirozená práva jen respektovat – nebo legalizovat jejich pošlapání. A právě podle toho, jaký je vztah státu k přirozeným právům jednotlivce, můžeme hodnotit, zda žijeme ve svobodné společnosti nebo v nějaké formě tyranie.


No Image

Znárodňování v Jižní Americe – budoucnost Evropy?

Je možné sázet na racionální úsudek lidí, kteří byli celý život obelháváni svými učiteli, profesory, celebritami, morálními a kulturními autoritami? Je možné doufat, že si zoufalá veřejnost tváří v tvář některé příští ekonomické krizi (ve srovnání s kterou bude ta současná krize jen selankou) uvědomí, že jediným lékem je co nejrychlejší návrat k laissez-faire kapitalismu – když celý život slýchala, že kapitalismus je tím nejhorším morálním zlem?


No Image

Politika jako souboj idejí, aneb co zbylo z české pravice

Letošní volby jsou, nedá se nic dělat, pro pravici už dávno prohrané. Souboj mezi pravicí a levicí se bude muset odehrát znovu a jinde, nikoliv na poli parlamentní politiky. Skutečná pravice se musí znovu zformovat mimo parlament a získat si příznivce postupným šířením skutečných názorů a myšlenek, skutečnou ideologií.