Články od Michael Hynšt

No Image

Útoky proti vlastníkům podniků

Existuje
mnoho názorů na to, jaká je primární funkce podniku. Jedni tvrdí,
že primární funkcí podniku je sloužit zákazníkovi, jiní jdou ještě
dále a tvrdí, že funkcí podniku je služba všem, kdo mají na výkonnosti
podniku nějaký zájem a jsou jeho činnostmi nějak ovlivněni. Jiné
teorie uvádějí, že funkcí podniku je maximalizace zisku, často však
chybí odpověď na otázku, pro koho je tento zisk nakonec určen.


No Image

Walk for Capitalism

Pochod za kapitalismus je akcí jednotlivců, kteří se chtějí postavit za své právo na svobodný život, za možnost realizovat to nejlepší v nich, a kteří se nebojí říci, že myslí kapitalisticky.