Environmentalismus

No Image

Pohled na globální oteplování a klimatické změny: Pravdy a mýty o oxidu uhličitém, vědeckém konsensu a klimatických modelech

Jsem přesvědčen, že zvýšení CO2 není důvodem k poplachu a bude prospěšné pro lidstvo. Předpovídám, že budoucí historici budou zpětně pohlížet na toto období asi tak, jako my dnes pohlížíme na období těsně před schválením 18. dodatku Ústavy Spojených států, který zakazuje „výrobu, prodej a přepravu alkoholických nápojů“.


No Image

Strašidlo ekologické stopy

Schopnost lidí produkovat se odvíjí od rozumu – a protože člověk je schopný poznávat neomezeně a znalosti sdílet ve společnosti, je i maximální množství produkce lidmi obydlené planety neomezené. Žádná „ekologická stopa“ není tak velká, aby přesáhla lidskou schopnost tvořit.


Skutečný smysl Hodiny pro Zemi

Světla našich měst a architektonických skvostů představují symboly toho, co lidé dokázali, čeho lidstvo dosáhlo během své cesty z jeskyní k mrakodrapům. Hodina pro Zemi představuje znepokojující podívanou na lidi, kteří oslavují, že tato světla zhasla.


No Image

Příroda bez člověka?

Lidstvo stojí tváří v tvář vážnému nebezpečí“, říká dr. Michael Berliner z The Ayn Rand Institute, „nebezpečí nepochází z kyselých dešťů, globálního oteplování, smogu nebo kácení deštných pralesů, jak se nás ekologové snaží přesvědčit. Hrozbou pro lidstvo je ekologie.“


No Image

Proti environmetalismu

Lidstvo stojí tváří v tvář vážnému nebezpečí. Nebezpečí nepochází z kyselých dešťů, globálního oteplování, smogu nebo z kácení deštných pralesů, jak se nás environmentalisté snaží přesvědčit. Hrozbou pro lidstvo je environmentalismus.


Fundamentálním cílem environmetalistů není čistý vzduch a čistá voda ale zničení technologicko-průmyslové civilizace. Jejich cílem není rozvoj lidského zdraví, lidského štěstí a lidského života, ale nelidský svět, kde je „příroda“ uctívána jako totem primitivních náboženství.