New York ještě nepadl

Dne 11.9. 2001 byly New York a další místa Spojených států
amerických napadeny masivními teroristickými údery. Byl to nejhorší
teroristický útok v dějinách lidstva.


Hrůzostrašné peklo v zasažených oblastech ukončilo život
tisíců nevinných lidí. Záchranné práce jsou v plném proudu, konečné počty
mrtvých a zraněných si v tuto chvíli nikdo netroufá odhadovat.


Kromě svého bezprecedentního rozsahu je tento útok
výjimečný ještě něčím jiným. Není pochyb o tom, že nálety na Světové obchodní
centrum a Pentagon, nebyly jen zákeřným útokem proti lidem, kteří se v nich či
jejich blízkosti pohybovali. Jde o otevřený a jasný útok proti prominentním
symbolům civilizace, symbolům svobody a kapitalismu. Jde o útok sil nihilismu
proti kultuře Západní civilizace a jejímu srdci, Spojeným státům.


Teroristé a jejich pomahači nejsou roboti. Navzdory svému
zvířecímu jednání jsou lidskými bytostmi a jejich činy vyrůstají z jejich
myšlenek. Jsou vykonavači „ideálů“, které jim vštípili jejich duchovní
vůdci.


Ideovým kořenem terorismu je iracionální filozofický pohled na svět. Podezření ze spáchaných hrůz se soustřeďuje na islámské fundamentalisty. To, co je na nich
zavrženíhodné, však není jejich fundamentalismus, nýbrž to že je islámský, tj.
že jde o fundamentalismus náboženské víry. Fundamentalismus znamená
železnou důslednost. Uplatňuje-li někdo s železnou důsledností ctnost
rozumu a logiky, nikdy nemůže dospět k iniciaci síly. Ctnost
důsledné racionality a fundamentálních morálních principů vede k tvorbě hodnot
a rozkvětu člověka. Uplatňuje–li někdo s železnou důsledností víru
či jakýkoli jiný druh nerozumu (iracionality), dříve nebo později je nutně
veden k iniciaci síly, ničení hodnot, destrukci člověka. Čím více a
fundamentálněji uplatňuje zásady své víry (tj. svou iracionalitu) tím
katastrofálnější jsou důsledky. Jak brilantně ukázala Ayn Randová ve svém eseji
Faith and Force, víra jde ruku v ruce s násilím.


Multikulturalismus, myšlenka, že všechny kultury na naší planetě si zaslouží respekt, je osudově mylná. Respekt a obdiv si zaslouží jen kultura rozumu a racionální morálky. Všechny ostatní kultury, tolerované či dokonce vyzdvihované kazateli skepticismu, multikulturalismu a absurdního „pluralismu“, jsou falešné a
zhoubné. Proto si zaslouží hlasité morální odsouzení a izolaci.


Boj s terorismem je bojem rozumu proti iracionalitě, nikoli bojem umírněnosti proti fundamentalismu či lásky proti nenávisti. Bojovat za rozum znamená fundamentálně obhájit nejobecnější základy lidského myšlení, znamená filozoficky prokázat, že jen rozum je platným vodítkem úspěšného a morálního lidského jednání.


V roce 1991 americký filozof Leonard Peikoff ve své monumentální knize Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand (vyjde v českém překladu na podzim tohoto roku) napsal:

„Neřest je však důsledkem, který nelze zastavit zázrakem, nýbrž jen vypleněním jeho kořenů. Stejně tak jako zlo (včetně násilí) ve světovém měřítku pramení z jistého druhu filozofie, dobro ve stejném měřítku může vyplynout jen z opačné filozofie.

Chceš-li odstranit neřest, prosaď ctnost. Chceš-li prosadit ctnost, pěstuj myšlení. Chceš-li pěstovat myšlení, identifikuj jeho vztah k realitě.

Nic menšího neodstraní hnilobu, která se po desetiletí šíří ze srdce civilizace až k jejím nejvzdálenějším končetinám.

Nic menšího neodvrátí tentokrát nikoli pád Říma, ale New Yorku.“

Leonard Peikoff
jistě tehdy netušil, že první skutečný, masivní fyzický útok na New York
přijde již za deset let. New York však zdaleka ještě nepadl.

Chod lidských
dějin je v konečné instanci důsledkem idejí. Spojené státy by měly na
teroristisitický útok odpovědět masivním, razantním a rychlým použitím odvetné
vojenské síly. Vykořenění zhoubné filozofie víry a altruismu však není otázkou
síly zbraní. Je otázkou síly idejí, racionálních idejí.


Objektivismus je
onou silou, která nám stále dává naději na zachování civilizace. Lidstvo má
ještě čas, ale nemá ho příliš.

Sdílejte...

5 Komentářů k "New York ještě nepadl"

 1. Ano, bylo by nesprávné, kdyby se člověk nesměl k ničemu kriticky vyjadřovat, a to i ve vztahu k víře. Objektivismus samozřejmě kritizovat nechci a ani nemohu, neboť jej neznám. Avšak z článků, které jsem na vašem webu četl, například z vašeho (již nahoře zmíněná citovaná věta), jsem vycítil nebezpečnou netoleranci, jež mě zneklidnila. Pronásledování a násilí ze strany fanatiků nejsou jen stránkami z historických učebnic. Nacismus, komunismus, terorismus a jiné ideologie dokázaly a stále dokazují, že mnozí lidé (záměrně píši mnozí a nikoli jen někteří) jsou i dnes schopni přiložit políček do hranice. Vaše reakce mě však ubezpečila, že pronásledování netrpíte, což mě uklidnilo.

  Na jednu stranu souhlasím s tím, jak píšete, že je nutné bojovat i proti zhoubným názorům, přestože jejich hlasatelé nepoužívají násilí. Rozumím tomu, že je nutné bojovat s názorem, že vyšší rasa má právo na život a nižší nikoli, že existuje třídní boj a bohatí musí být vyhubeni (popř. se musí vzdát všeho majetku), že boží vůle vyžaduje potrestání toho a onoho… Ale nejsem si jist, zda je správné s vědeckou jistotou tvrdit, že Bůh že neexistuje, když to jsou otázky, které není možné nikdy prokázat ani vyvrátit. Totéž platí i o posmrtném životě. Já v žádném případě netvrdím, že existují, ale nemohu se ubránit přesvědčení, že tyto otázky nelze logicky vysvětlit, tudíž že ani neexistuje způsob, jak proti nim bojovat. Dále pak absolutní odsouzení náboženství je nerozumné například kvůli tomu, že i ateistům mají co nabídnout. Mluvím tu například o umělecké inspiraci. Bible či mytologie nemusí sloužit jen k účelům striktně náboženským, ale můžeme v nich spatřovat i literární hodnoty.

 2. "Multikulturalismus, myšlenka, že všechny kultury na naší planetě si zaslouží respekt, je osudově mylná. Respekt a obdiv si zaslouží jen kultura rozumu a racionální morálky."

  Jaký tedy postoj má mít vyznavač objektivismu vůči křesťanství, třeba i vůči těm křesťanům, jako jsou amišové, kteří si žijí sami pro sebe? Objektivismus sice nikdy nepoužije násilí proti nevyznavačům objekvitismu, ale bude jimi veřejně pohrdat, vysmívat se jim? Rozumím tomu, že tolerování násilí je nesprávné. Proč je však nutné být nesnášenlivý, netolerantní vůči životnímu postoji lidí, kteří sami nikomu neubližují, třeba proti buddhistům nebo jiným skupinám?

  • Objektivismus má velmi vyhraněnou pozici vůči jakékoli víře, nejen křesťanství. Mysticismus v jakékoli formě je nejhorším možným podkopáním rozumu, a proto ho objektivismus hodnotí jako zlo. Proč? Protože pouze rozum je nástrojem poznání a tudíž úspěšného jednání v realitě, a tím že existujete, implicitně volíte život jako vaši nejvyšší hodnotu, kterou chete zachovat. Zlem zdaleka není jen jistý typ chování mezi lidmi, například iniciace násilí. I kdybyste byl sám na pustém ostrově, a řídil se vírou a ne rozumem, stále se budete chovat iracionálně a vaše jední bude zlem, protože je proti vašemu životu.

   • Eleutherios | 16. 9. 2013 z 23:35 |

    Tudíž až bude ve světě převládat myšlení objektivismu, zažijeme apoštolskou vlnu objektivistických obracečů na "správnou" cestu, kteří budou vykřikovat "jedinou" pravdu vůči každému věřícímu? Když tedy nejste schopni jedince jiného smýšlení tolerovat a chovat se k nim slušně, jste schopní jim alespoň dát pokoj, aby si mohli žít jak chtějí? Člověk má přeci svobodu a právo věřit bludu a žádný jiný člověk, přestože by měl pravdu, nemá oprávnění ho štvát kacířem. Z té Vaší "tolerance" jsem proto nesvůj. Na jednu stranu odmítáte násilí a totalitu, ale nevěřím tomu, že ve vašich řadách objektivistů nejsou fanatici, kteří budou bujaře pronásledovat meditující mnichy a modlící se křesťany. Pokud k tomu dospěje, bude jen krůček k násilí. Křesťanství také hlásilo nenásilí a lásku k bližnímu a později dopustilo hoření hranic. Proto zřejmě nám neobjektivistům nakonec nezbude opravdu nic jiného než "věřit" a "doufat" tomu, že v případně objektivistické společnosti budeme smět žít podle svého životního přesvědčení bez omezení a bez cejchu vyvrženců.

   • kinkor | 17. 9. 2013 z 21:32 |

    Objektivismus nikoho nepronasleduje a samozrejme ze haji slusne chovani k lidem, kteri se slusne chovaji. To neznamena, ze ma mlcet k iracionalnim ideologiim. Objkektivismus nevyhledava zadne prilezitosti, aby na nekoho neustale utocil. Je-li k tomu vsak duvod, vyjadruje se k jakekoli myslence.
    Jsou-li altruismus a mysticismus klicove duvody, proc zijeme v iracionalni spolecnosti, tak to je velmi dobry duvod, aby k nim objektivismus vyjadroval silne nazory, aniz by nekoho osobne pronalasedoval a stval.

    Netolerovat fundamentalne chybne nazory a ideologie, specialne mysticismus, neznamena, ze objekltivismus nenechava lidi v klidu si hajit sve nazory, at jsou jakkoli iracionalni. Nikomu neupirame svobodu verit bludum, a nam nikdo nesmi upirat pravo oponovat nesmyslum,
    Z vasich komentaru vyplyva snaha, aby se lide navzajem moralne nehodnotili, aby tolerovalli jakkoli zhoubne nazory, dokud nepouzivaji nasili. Jenze ony zhoubne nazory k nasili vedou, a proto je nutne s nimi hlasite a razantne bojovat.
    A nez budete objektivsmus dal kritizovaz, doporucuji vam se s nim alespon trochu seznamit. Z vasich komentaru je evidentni, ze jste to neudelal.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*