Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy
  Rubriky
Ayn Randová
Objektivismus

Filozofie
Ekonomie
Hospodářství
Zahraniční politika
Evropská unie
Terorismus
Zdravotnictví
"Solidarita"
Environmentalismus
Věda
Svátky
Citáty
Ostatní
Doporučená literatura

Kontakt

Rozšírené vyhledávání

RSS

  KnihyKč 229.00Kč 848.00Kč 395.00

Kč 495.00

Zdarma v PDF

Zdarma v PDF

Zdarma v PDF

Zdarma v PDF


Současný stav světa je odrazem vlivu převládajících idejí: idejí mysticismu, sebeobětování a kolektivismu.

Aktuálním ztělesněním těchto smrtonosných idejí je hrozivý trend islamizace Evropy, environmentalismus a Evropská unie. Intelektuální bankrot naší kultury se nejlépe odráží ve všeobecně uznávaných tvrzeních, že nikdy nevíme nic jistě, nikoho nemáme morálně hodnotit, dobro a zlo je věcí subjektivního názoru, svět není černobílý.

Ayn Randová ukázala, že „do tohoto stavu přivedla lidstvo filozofie – a jen filozofie je může vyvést ven“.
Filozofie Ayn Randové má sílu zvrátit směřování lidstva k novému středověku a barbarství.


Sekce: Filozofie K ideálům multikulturalismu
Vydáno dne 30. 10. 2017 (čteno 3026×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Obhajoba kulturní (etnické) pestrosti jako vyšší kvality, je proto donebevolající rasismus. Domnívám se, že toto je pravděpodobně jedna z nejnebezpečnějších živých rasistických myšlenek současného intelektuálního světa.

Celý článek... | Autor: Daniel Martínek

Sekce: Aktuality Nařídí nám skauti bobříka mlčení?
Vydáno dne 18. 09. 2017 (čteno 1069×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Zda do skautského zákona přibude nový, jedenáctý bod "Skaut bojuje proti svobodě slova", těžko říci. Zdá se však, že některé skautské oddíly tento bod za svůj již implicitně přijaly, včetně multikulturní, environmentalistické, či europeistické ideologie.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Aktuality Útok na Světové obchodní centrum: šestnáct let poté
Vydáno dne 11. 09. 2017 (čteno 16111×, počet diskuzních příspěvků: 5)

A terorismus? Ten je pouze nástrojem, nikoliv nepřátelskou ideologií, a nazvat střet Západu s islámem "válkou proti terorismu" je stejně směšné, jako kdyby Winston Churchill nazval 2. světovou válku válkou proti německým tankům.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Environmentalismus Žije lidstvo na ekologický dluh?
Vydáno dne 08. 08. 2017 (čteno 917×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Člověk suroviny vytváří svým rozumem a svoji tvořivou činností. Neexistuje žádný předem určený balík surovin, s kterými lidstvo musí vystačit po celou dobu své existence.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Aktuality Poučíme se z demonstrací v Hamburku?
Vydáno dne 14. 07. 2017 (čteno 998×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Demonstranti v ulicích Hamburku však za sebou účinnou a silnou filozofickou obhajobu mají. Oni sami jsou jen pěšáky v poli. Zatímco oni dělají špinavou práci, za níž snad jednou v budoucnu usednou v nějaké politické funkci, intelektuálové se starají o mediální propagandu, která v očích veřejnosti postaví zapálená auta do správného světla. A v posluchárnách vysokých škol, na fakultě filozofie či sociologie, sedí ve stejné chvíli studenti, kterým z pozice autority vysvětlováno, že rozum je impotentní, svoboda je iluzorní, egoismus je zavrženíhodný, a kapitalismus je nutné zničit.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Hospodářství Štěch: 77 tisíc živnostníků do továren!
Vydáno dne 14. 07. 2017 (čteno 746×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Pohrdavé vyjádření odborářského předáka Štěcha, že práce tisíců malých a středních podnikatelů neznamená pro národní hospodářství žádný přínos, je vyjádřením povýšeného, bohorovného kolektivisty, vykladače "vyššího dobra" a "společenského blaha", který je kdykoliv připraven zničit osobní štěstí jednotlivce, překazit jeho plány a cíle, obětovat jeho život - protože život jednotlivce v očích kolektivisty neznamená ve srovnání s kolektivem vůbec nic.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Environmentalismus Den Země: Den nenávisti vůči lidstvu
Vydáno dne 26. 04. 2017 (čteno 1116×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Jako lidstvo totiž máme pouze dvě možnosti: využívat planetu Zemi, nebo zemřít.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Zahraniční politika Turecko na cestě k novému osmanskému chalífátu
Vydáno dne 21. 04. 2017 (čteno 895×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Jestliže lze Turecko pokládat za nově se etablujícího islamistického hegemona, západní země vůči němu projevují stejnou míru ustrašenosti, díky které se dříve staly tak silnými zeměmi Írán a Saúdská Arábie, v jejichž režii se dnes odehrává kulturní i násilný džihád islámských fanatiků vůči Západu.Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Evropská unie Protiizraelská politika Evropské unie
Vydáno dne 09. 04. 2017 (čteno 768×, počet diskuzních příspěvků: 5)

Ve sporu Izraele a Palestiny, nebo v širším kontextu Izraele a všech ostatních států Blízkého východu, jde o střet civilizace a barbarství, rozumu a iracionality, právního státu a zvůle, technologie a primitivismu, pokroku a zaostalosti.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Aktuality Povinná vojna se už nesmí nikdy vrátit
Vydáno dne 02. 02. 2017 (čteno 1846×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Nejhorším a nejhanebnějším výrokem, který se senátor Čunek při své obhajobě povinné základní vojenské služby dopustil, je tato věta: "Naučil by se poslouchat." Je tím samozřejmě míněn mladý muž - branec. Před absolvováním povinné vojenské služby neposlušný a nedisciplinovaný, po jejím absolvování poslušný prvek občanského stáda.

 

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Evropská unie Bude Evropská komise rozdávat absolventům umístěnky?
Vydáno dne 25. 11. 2016 (čteno 1984×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Vůbec nejlepší by však bylo, pokud bychom si tyto úvahy mohli odpustit a návrhy, jako je Evropský pilíř sociálních práv, se zabývat jen jako vzdálenou kuriozitou, šíleným výplodem socialistů kdesi daleko, odkud nám nemohou nijak ublížit a nic nám vnutit. K tomu vede snadná cesta: opusťme Evropskou unii dokud je čas.

Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Filozofie Proti hanobení nenávisti
Vydáno dne 25. 09. 2016 (čteno 19586×, počet diskuzních příspěvků: 1)

Dejme tomu, že hate speech paragraf č. 356 trestního zákona v našem právním řádu existuje, ale píše se rok 1936! V Německu právě v platnost vstoupily norimberské zákony a vy jste redaktorem pražského židovského rodinného časopisu.

Celý článek... | Autor: Daniel Martínek

Sekce: Aktuality Prezidentský kandidát Gary Johnson - pro a proti
Vydáno dne 01. 09. 2016 (čteno 2900×, počet diskuzních příspěvků: 3)

Přestože si zatím nejsem jistý, zda Johnsona podpořit či ne, v jednom mám jasno: jako zastánci svobody, ať už jsme pro Johnsona nebo proti němu, měli bychom zdvojnásobit naše úsilí v šíření morálních a filozofických idejí, na nichž závisí budoucnost svobody.

Celý článek... | Autor: Craig Biddle

Sekce: Terorismus Teror v Nice a proislámský appeasement
Vydáno dne 23. 07. 2016 (čteno 3600×, počet diskuzních příspěvků: 0)

Podobně jako Západ neměl problém správně identifikovat největší hrozby, s nimiž se potýkal během 20. století, tedy nacismus a komunismus, není na místě zakrývat skutečnost dnes: naším nepřítelem je islám.


Celý článek... | Autor: Luboš Zálom

Sekce: Hospodářství Zákaz prodeje o svátcích vs. svoboda
Vydáno dne 14. 04. 2016 (čteno 6692×, počet diskuzních příspěvků: 13)

Abychom věděli, co je stát, jaké má funkce, co smí a co nesmí dělat, potřebujeme racionální a morální politické principy. Nepotřebujeme k tomu ekonomii, hospodářskou komoru, nebo anketu zákazníků či prodavačů.

Článek je z archívu, původně byl publikován 4.2.2015Celý článek... | Autor: Jiří Kinkor

index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 298 článků

  Facebook

Facebook aynrand.cz


  Krátce

28.04.2016: Zájem o AR
Zajímavá mapa zájmu o AR ve světe

31.10.2014: Zdroj
Hodnocení čtenářů na databazeknih.cz

27.10.2014: Atlasova vzpoura
Poslechněte si rozhovor v rozhlase, (od 20:36)

06.10.2014: Atlasova vzpoura
Atlasova vzpoura vyjde 20. října, tedy za dva týdny. Ideální dárek k vánocům !

24.09.2014: AR s CZ titulky
Podívejte se na zřejme první video AR s českými titulky

Další...


  Odpovědi kritikům
Odpověď Jiřího Kinkora kritikovi objektivistické epistemologie

Odpověď Jiřího Kinkora kritikovi objektivistické etiky

Odpověď Jiřího Kinkora na přednášku doc. Pavlíka Liberalismus a filozofie

Odpověď Jiřího Kinkora na kritické poznámky k doktríně "objektivismu" doc. Pavlíka


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.